Materiale

Materialer til skoler og dagtilbud

I Red Barnet har vi udviklet en række gratis, dialog- og legebaserede undervisningsmaterialer, der på forskellig vis sætter fokus på børn og unges rettigheder og trivsel, og som er med til at styrke børns fællesskaber. 

Her finder du et overblik over alle Red Barnets materialer til børn og unge i skoler og børn i dagtilbud. Materialerne fordeler sig på fire temaer:

Børn i verden

Det går værst ud over børnene, når krig, jordskælv eller andre katastrofer rundt om i verden rammer. I materialerne får eleverne viden om emner som eksempelvis krig og sult, og ikke mindst konsekvenserne heraf. 

Børn i verden

Børns rettigheder

Det er afgørende, at børn og unge kender deres rettigheder! I materialerne bliver eleverne klogere på FN's Børnekonvention og hvad rettigheder konkret betyder for deres egen og andre børn og unges hverdag. 

Børns rettigheder

Børns digitale liv

Nettet er en del af de fleste børn og unges hverdag - både på godt og ondt. Med materialerne kan du klæde dine elever på til at færdes sikkert online. 

Børns digitale liv

Børns trivsel og fællesskaber

Trygge fællesskaber er afgørende for at kunne trives. Med materialerne kan du være med til at styrke elevernes fællesskab gennem legebaserede aktiviteter. 

Børns trivsel og fællesskaber