På sporet af Børnekonventionen - Grundforløb

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
Grundforløb2-3 lektioner

På sporet af Børnekonventionen

Gennem en række øvelser bliver eleverne introduceret til FN’s børnekonvention og hvad det betyder, at have ret til noget. Du kan bruge materialet til at undervise og engagere eleverne i børns rettigheder generelt og skabe opmærksomhed om, at børn har rettigheder – og at de kan få hjælp, hvis nogen overtræder deres rettigheder.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention
 • Fag
 • Dansk, historie, håndværk og design
 • Aktivitetstyper
 • Læsning, associationsleg, refleksions- og dialogøvelser, værksted

Introduktion
Børns sociale liv og skolegang er tæt forbundet til rettigheder. Retten til at gå i skole, retten til ikke at blive slået og retten til at blive taget alvorligt er bare nogle af de mange særlige rettigheder, børn har, og som er vigtige at kende. Selvom det er de voksnes ansvar at sikre børns rettigheder, skal børn kende til dem, så de kan sige fra og bede om hjælp til sig selv eller andre, hvis det bliver nødvendigt.

Formål
Formålet med materialet er at give eleverne en introduktion til FN’s Børnekonvention og desuden:

 • At klæde eleverne på med viden om FN’s Børnekonvention og børns rettigheder.
 • At give eleverne blik for, at de er borgere med særlige rettigheder.
 • At skabe handlekompetence blandt eleverne, så de kan bede om hjælp, hvis deres rettigheder bliver tilsidesat.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om FN’s Børnekonvention og børns rettigheder generelt. Der er desuden lagt op til en fælles opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale er en introduktion til konventionen. Der vil være særligt vægt på følgende rettigheder:

 • Børns ret til at kende deres rettigheder (artikel 42).
 • Konventionen gælder alle børn (0-18 år) uden undtagelse (artikel 1 og 2).

Baggrund for materialet
FN’s Børnekonvention er den mest udbredte rettighedskonvention i verden. Den er central for alle børn og unge under 18 år. Den er fundamentet for at forstå egne og andres rettigheder og vide, hvordan man kan søge hjælp.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.