Tilgængelig døgnet rundt

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Vær opmærksom på, at materialet indeholder en hjemmeopgave, hvor eleverne skal interviewe en voksen. Der bør derfor afsættes en adskilt lektion til at tale om elevernes interviews (øvelse 3).
Arbejdsark til print

Arbejdsark til print

3 lektioner

Tilgængelig døgnet rundt

Gennem en række øvelser får eleverne reflekteret over deres digitale liv og får mulighed for at tale med deres forældre om digitale vaner.  

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Udsagns-leg, interviewøvelse, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Materialet handler om online-stress og konstant (digital) tilgængelighed. I materialet sættes der fokus på, hvad øget tilgængelighed betyder for børn og unge og deres måde at være sammen med både familie og venner på. 

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne reflekterer over deres digitale liv, og at de får mulighed for at tale konstruktivt om det med deres forældre.  I materialet arbejder eleverne med:  

 • Hvordan brugen af sociale medier og platforme har indflydelse på vores måde at være sammen på.
 • At tage aktivt stilling til egen brug af skærm.

Opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, to øvelser om brug af skærm, sociale medier og digitale platforme og til slut en opsamling. Den ene øvelse er en hjemmeopgave. Vi opfodrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge.  

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til hvile og fritid (artikel 31).

 

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.