Venner på nettet

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
2-4 lektioner

Venner på nettet

Gennem en række øvelser får eleverne viden om god og tryg adfærd på nettet. 

Start materialet
 • Klassetrin
 • 1.-3. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse, relationer og følelser, mobning
 • Fag
 • Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Aktivitetstyper
 • Bevægelse, videoklip, rollespil, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
De fleste danske børn bruger nettet i hverdagen, længe før de starter i skole, men de er ikke nødvendigvis eksperter i god og tryg adfærd på nettet. Selvom det er meget forskelligt, hvordan og hvor meget de er online, har alle børn brug for, at voksne interesserer sig for og guider dem i deres digitale liv og færden. Med materialet ‘Venner på nettet’ kan du sætte fokus på tryg og god adfærd på nettet for de yngste elever. 

Formål
Formålet med materialet er at præsentere de yngste elever for basale regler for god omgangstone på nettet og klæde dem på til at færdes sikkert og trygt på nettet. Formålet med materialet er: 

 • At give eleverne gode råd om basale online-regler.
 • At eleverne opnår tillid til, at de voksne gerne vil og kan hjælpe dem, hvis de oplever noget grænseoverskridende online.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om tryg adfærd på nettet og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge.  

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.