1-2 lektioner

Når katastrofen rammer

Gennem en række øvelser bliver de yngste elever klogere på natur- og menneskeskabte katastrofer på en nænsom måde.  

Start materialet
 • Klassetrin
 • 1.-3. klasse
 • Temaord
 • Børn i verden, levevilkår og levemåder, krig og katastrofer
 • Fag
 • Dansk, natur/teknologi, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Aktivitetstyper
 • Tegneaktiviteter, refleksions- og dialogøvelser, billedserie

Introduktion
Med materialet arbejder eleverne med katastrofer og får nuanceret deres forståelse for omverdenen og for levevilkår, som kan være markant anderledes end deres egne.  

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne bliver klogere på eventuelle konsekvenser ved katastrofer, og hvordan nødhjælp kan være afgørende. Derudover er målet at skabe rum for at tale om de spørgsmål, som elever i indskolingen kan have i tilfælde af aktuelle katastrofer.  Desuden er formålet: 

 • At eleverne skal kunne fortælle om, hvordan man hjælper børn i katastrofer. 
 • At eleverne kan deltage i en samtale om billeder og tegninger af, hvordan børn lever andre steder i verden.
 • At eleverne bliver i stand til at tale om katastrofers konsekvenser for børn og familier.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om katastrofer og konsekvenserne heraf og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette forløb berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til liv. Staten skal sikre barnets overlevelse og udvikling (artikel 6).
 • Børns ret til sundhedsydelser og lægehjælp (artikel 24).
 • Børns ret til undervisning (artikel 28).

 

Baggrund for materialet
Når katastrofer rammer rundt om i verden, kan det være vanskeligt at afgøre, hvordan man bedst besvarer indskolingselevers spørgsmål om de frygtelige ting, der sker. Børn i indskolingen oplever de aktuelle katastrofer gennem dramatiske billeder i TV og gennem voksnes samtaler – og eleverne vil søge forklaringer på det, de ser. De kan være urolige for, om katastroferne kan ramme dem selv, og så kan de være bekymrede for de børn og voksne, der oplever katastroferne helt tæt på livet. Med materialet ‘Når katastrofen rammer’ skabes der et rum for at samtale med eleverne om netop katastrofer. 

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.