Indsatser

indsatser

I Red Barnet har vi - ofte i samarbejde med samarbejdspartnere eller andre organisationer - udviklet en række indsatser, som på forskellig vis har til formål at forebygge og bekæmpe mistrivsel, mobning og ensomhed blandt børn og unge, og som styrker børns ret til at deltage og udvikle sig i skoler og dagtilbud.