Klar, parat, start – kammerat

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Du er eksperten i at vide, hvad der fungerer for din klasse. Det er derfor kun vejledende, at dette materiale er markeret som egnet til indskolingen, da alle aktiviteter vil fungere forskelligt i forskellige klasser. Husk, at inddrage dine elever i hvilke aktiviteter, de synes lyder sjove.
2-4 lektioner

Klar, parat, start – kammerat

Gennem en række trivselsfremmende øvelser arbejder eleverne med klassens fællesskab. Leg er med til at skabe et fælles bånd, hvor de ydre rammer kommer i baggrunden og muligheden for at komme tættere på hinanden i fællesskabet opstår. 

Start materialet
 • Klassetrin
 • 0.-3. klasse
 • Temaord
 • Børns trivsel og fællesskaber, leg og bevægelse
 • Fag
 • Dansk, idræt
 • Aktivitetstyper
 • Bevægelse, leg, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Det er vigtigt at sikre, at de yngste børn udvikler alsidige legekompetencer, og at der generelt set er god tid til leg. Leg er nemlig med til at understøtte fællesskabet i klassen. Med materialetKlar, parat, start kammerat’ sættes elevernes fællesskab i centrum, og der er mulighed for at dyrke børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske forskelligartede aktiviteter og lege. 

Formål
Formålet med materialet er først og fremmest at styrke fællesskabet i klassen. Formålet er desuden:  

 • At eleverne kan grine og have det sjovt sammen. 
 • At eleverne træner at mærke egne og andres grænser.
 • At eleverne øver sig i at lytte til hinanden.
 • At eleverne får en god fælles oplevelse. 

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire legebaserede øvelser om fællesskab og trivsel og til slut en opsamling. Legene i dette materiale er udviklet i samarbejde med Kit Nørgaard.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:   

 • Børns ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter (artikel 31).
 • Børns ret til at blive hørt og taget alvorligt i emner og forhold, der vedrører deres liv (artikel 12).

 

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.