Forskellige Sammen

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Dette materiale egner sig til klasser, hvor der er en eller flere børn, der på et tidspunkt har været på flugt. Vær undervejs i undervisningen særligt opmærksom på de elever i klassen, der har flugterfaringer.
4-8 lektioner

Forskellige Sammen

Gennem en række samarbejdsøvelser øger eleverne deres opmærksomhed på hinanden og får blik for, hvordan forskelligheder kan være en styrke.  

Gå til materialet
 • Klassetrin
 • 0.-3. klasse
 • Temaord
 • Børn i verden, levevilkår og levemåder, krig og katastrofer, flugt
 • Fag
 • Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Aktivitetstyper
 • Refleksions- og dialogøvelser, samarbejdsøvelser

Introduktion
Det er livsomvæltende at være nødsaget til at flygte fra sit hjem og til et nyt land. Udover de sproglige barrierer, er der en masse andet, der kan gøre det svært at komme ind i et nyt fællesskab. Dette materiale sætter fokus på at styrke klassens fællesskab og skabe forståelse for, hvordan forskelligheder kan være en styrke.

Formål
Formålet med materialet er at øge elevernes opmærksomhed på de klassekammerater, som har været på flugt, så de også oplever at være en del af klassefællesskabet. Formålet med materialet er desuden:  

 • At eleverne bliver bevidste om, at det er en styrke at være forskellige.  
 • At eleverne får kendskab til, at de samme følelser godt kan opleves forskelligt. 
 • At eleverne oplever og forstår, at man godt kan være gode kammerater, selvom man ikke taler det samme sprog.

Materialets opbygning
Materialet er inddelt i fire kapitler bestående af en række samarbejdsøvelser, som blandt andet omhandler temaer som forskellighed, savn, sorg og venskab. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres  i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette forløb berører særligt følgende rettigheder:   

 • Børn med flygtningebaggrunds ret til særlig beskyttelse (artikel 22).
 • Børns ret til at leve i overensstemmelse med egen kultur og praktisere egen religion og sprog i lande, hvor de tilhører en minoritetsgruppe (artikel 30).

Baggrund for materialet
Der er mere end 89 millioner mennesker verden over, som er blevet tvunget til at forlade hus og hjem, cirka 40 millioner er børn.  De kan være på flugt både inden for og uden for deres eget lands grænser. Forskning viser, at en af de største beskyttelsesfaktorer, for børn med flygtningebaggrund, er en god ven.