DropMob

DropMob er et procesværktøj, der guider jeres skole hen imod at lave en antimobbestrategi, der virker. Har I allerede en antimobbestrategi på jeres skole, kan I bruge DropMob til at opdatere den og sikre, at der kommer et endnu stærkere ejerskab for den på skolen.  

Med DropMob bliver det nemt og sjovt at lave og udvikle skolens antimobbestrategi. En antimobbestrategi sikrer, at alle på og omkring skolen har en fælles retning, når det handler om at beskytte børn mod mobning. Og den sikrer, at jeres bedste praksisser mod mobning bliver delt. DropMob er et redskab, hvor skolens elever, fagpersoner og forældre arbejder sammen om en fælles strategi for at stoppe mobning på skolen. 

Trin for trin - ARBEJDET MED DROPMOB

Der er tre overordnede trin, som I skal gennemgå for at lave jeres antimobbestrategi:  

  1. Arbejdsgruppen formulerer antimobbestrategien 

DropMob anbefaler, at skolebestyrelsen og skolelederen nedsætter en arbejdsgruppe, der formulerer antimobbestrategien. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra skolens ledelse, personale, forældre og elevråd - se de konkrete værktøjer til udvikling af antimobbestrategien her. Det er arbejdsgruppens opgave at inddrage og samle input fra skolens parter til antimobbestrategien - se de konkrete værktøjer til inddragelse her.

2. Antimobbestrategien bliver sendt i høring 

Når arbejdsgruppen har formuleret første udkast til antimobbestrategien, skal I sikre, at alle, der har givet input, stadig kan genkende sig selv i antimobbestrategien. Efter strategien har været sendt i høring, kan der være nogle justeringer, som arbejdsgruppen skriver ind i antimobbestrategien. 

3. Skolebestyrelsen godkender antimobbestrategien

Da det er skolebestyrelsen, der har det øverste ansvar for skolens antimobbestrategi, er det dem, der godkender den endelige antimobbestrategi på et bestyrelsesmøde.  

Den trivselshandleplan, vi havde før, var ikke så konkret. Den nye antimobbestrategi er både mere konkret omkring den forebyggende del, og hvem der skal inddrages, hvis mobning forekommer. I den nye strategi er der også en konkret handleplan for, hvornår og hvordan forældrene skal inddrages”