Børns stemmer

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
1-2 lektioner

Børns stemmer

Gennem en række øvelser skal de yngste elever forholde sig til Børnekonventionens artikel 12, som handler om børns ret til at blive hørt. Du kan bruge materialet til at introducere de yngste elever til, hvad det vil sige, at børn har ret til at blive hørt og taget alvorligt i emner, der vedrører deres liv.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 1.-3. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, børns stemmer og deltagelse
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Quiz, tælle-leg, bevægelse, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Børnekonventionen slår fast, at børn har ret til at udtrykke deres mening og blive taget alvorligt i emner, der vedrører deres liv og hverdag. Det er der mange gode grunde til, blandt andet fordi børn, som føler sig inddraget, trives bedre. Når vi mennesker oplever, at vores synspunkter bliver tillagt værdi af andre, styrker det vores demokratiske selvtillid og ruster os til at tage del i demokratiet.

Formål
Formålet med materialet er at give de mindste elever viden om artikel 12 i FN’s Børnekonvention og desuden:

 • At eleverne får trænet at bruge egen stemme og lade andre bruge deres.
 • At eleverne får koblet artiklen til deres hverdag.
 • At eleverne forstår, at børn også har rettigheder.
 • At eleverne ved, hvem de kan bede om hjælp, hvis deres rettigheder bliver krænke.

Opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om børns stemmer, deltagelse, meninger og sprog og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettighed:

 • Børns ret til at udtrykke meninger og blive hørt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed (artikel 12).

Baggrund for materialet
År efter år vurderer danske elever på tværs af skoler i de nationale trivselsmålinger, at elevinddragelsen er for dårlig. Unges demokratiske selvtillid skranter, og kun halvdelen (49 pct.) af unge oplever, at de har holdninger, der er værd at lytte til (Kilde: DUF).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.