På sporet af Børnekonventionen - Grundforløb

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Husk at orientere dig i alle slides, før du starter undervisningen. Vær opmærksom på dine elever undervejs. Reagér på de konkrete rettigheder, som er blevet overtrådt.
Grundforløb1-2 lektioner

På sporet af Børnekonventionen

De yngste elever bliver gennem en række øvelser introduceret til FN’s Børnekonvention, hvad børns rettigheder er, og hvad det betyder at have ret til noget. Du kan bruge materialet til at undervise og engagere eleverne i børns rettigheder generelt og skabe opmærksomhed om, at børn har rettigheder – og at man kan få hjælp, hvis ens rettigheder bliver overtrådt.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 1.-3. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention
 • Fag
 • Dansk, historie, håndværk og design
 • Aktivitetstyper
 • Quiz, lav-en-plakat, refleksions- og dialogøvelser, værksted

Introduktion
Børns sociale liv og skolegang er tæt forbundet til rettigheder. Retten til at gå i skole, retten til ikke at blive slået og retten til at blive taget alvorligt er bare nogle af de mange særlige rettigheder, børn har, og som er vigtige at kende. Rettigheder er også vigtige at forstå, ikke kun for én selv – men også for kammerater og som del af et fællesskab.

Formål
Formålet med materialet er at give de yngste elever basisviden om FN’s Børnekonvention og desuden:

 • At klæde eleverne på med viden om FN’s Børnekonvention og børns rettigheder.
 • At eleverne ved, at børn også har rettigheder.
 • At eleverne ved, at det er voksnes ansvar at beskytte børn og hjælpe dem, hvis deres rettigheder bliver tilsidesat.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser, som introducerer konventionen og børns rettigheder generelt og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale er en grundintroduktion til konventionen. Der vil være særligt vægt på følgende rettigheder:

 • Børns ret til at kende deres rettigheder (artikel 42).
 • Konventionen gælder alle børn (0-18 år) uden undtagelse (artikel 1 og 2).

Baggrund for materialet
FN’s Børnekonvention er den mest udbredte rettighedskonvention i verden. Den er central for alle børn og unge under 18 år, og den er fundamentet for at forstå egne og andres rettigheder samt for at vide, hvordan man kan søge hjælp.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.