Pas på hinanden på nettet

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Vær opmærksom på ikke at komme til at moralisere, når I taler om farerne ved nettet. Digitale krænkelser er ofte forbundet med følelsen af skam, og vi ved, at det kan afholde børn og unge fra at søge hjælp hos voksne, hvis de er bange for, at de voksne vil bebrejde dem. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at de altid kan komme til dig eller en anden voksen og bede om hjælp, hvis de er kommet til at gøre noget, som de måske har fortrudt. Hvis en elev betror sig til dig, er det vigtigt at forsikre eleven om, at I løser det sammen. Fortæl desuden, hvis du vurderer, at du er nødt til at tale med forældrene om situationen.
2-4 lektioner

Pas på hinanden på nettet

Gennem en række øvelser klæder dette materiale de yngste elever på til at færdes sikkert og trygt i en digitaliseret hverdag.  

Start materialet
 • Klassetrin
 • 1.-3. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse, relationer og følelser, Digitale krænkelser
 • Fag
 • Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, case-arbejde, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Alle børn har brug for, at de voksne omkring dem interesserer sig for og guider dem i deres digitale liv og færden – også selvom det er meget forskelligt, hvordan og hvor meget de yngste børn er online.
Materialet klæder
eleverne på til at være kritiske og passe på sig selv, når de er online. Med materialet kan du facilitere en samtale om nogle af farerne ved nettet på en udramatisk måde, som ikke unødigt skræmmer eleverne.  

Formål
Formålet med materialet er at klæde eleverne på til at færdes sikkert og trygt i en digitaliseret hverdag. Formålet med materialet er desuden: 

 • At oplyse eleverne om nogle af de farer og ubehageligheder, de kan møde på digitale platforme. 
 • At få eleverne til at reflektere over, hvad de kan gøre, hvis de oplever noget, som er ubehageligt online. 
 • At eleverne opnår tillid til at de voksne vil hjælpe dem, hvis de oplever noget ubehageligt online.

Opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om sikker færden på nettet og til slut opsamling. Vi opfordrer til at øvelserne udføres i rækkefølge

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19).
 • Børns ret til beskyttelse af barnets privatliv (artikel 16).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.