Indsatser Ambassadørskoler

AMBASSADØRSKOLER

Når en skole har valgt at blive Red Barnet Ambassadørskole, har skolen et særligt fokus på FN’s Børnekonvention – for eksempel ved at markere årets Børnerettighedsdag og i den daglige praksis at arbejde for, at det rettighedsbaserede børnesyn er integreret i skolens trivselsarbejde.  

I Red Barnet tager vi udgangspunkt i et rettighedsbaseret børnesyn, og vi arbejder sammen med Red Barnet Ambassadørskoler for udbrede viden om børns rettigheder og ikke mindst at sikre, at børn og unge har handlemuligheder og ved, hvad de kan gøre, hvis de oplever, at egne eller andre børns rettigheder ikke overholdes.

Vi tilpasser løbende vores indsats, så vi sikrer, at arbejdet med rettigheder, inddragelse og elevernes stemmer og deltagelse er relevant og vedkommende – for både elever og personale på skolerne.

KOM OG VÆR MED!

Det er nu igen muligt at blive Ambassadørskole hos Red Barnet. Det er helt gratis, og som Ambassadørskole hos Danmarks største børnerettighedsorganisation stiller vi sparring og ressourcer til rådighed for jeres arbejde med børns medbestemmelse, rettigheder, trivsel og (digital) mobning.

Vidste du at...

94 % af fagpersonerne på Red Barnets Ambassadørskoler synes, at det er meget vigtigt eller vigtigt at børn lærer om rettigheder i skolen

Red Barnet har over 50 Ambassadørskoler fordelt i hele landet fra Nordjylland til Bornholm

Vi tror på, at trivsel og lysten til deltagelse opstår, hvis arbejdet med børns rettigheder er centralt i hverdagen. Det er derfor, vi har Red Barnet Ambassadørskolerne. Lyder det som noget for jer? Så tøv ikke med at skrive til os for at få en uforpligtende snak om mulighederne for at blive Ambassadørskole.

Seks haender - grafik

Som Ambassadørskole for Red Barnet oplever vi at få et enormt kompetent bidrag til vores indsatser omkring trivsel, medbestemmelse, digital mobning og børnerettigheder - og meget mere"

Vi er til for at hjælpe jer

Som Ambassadørskole hos Red Barnet arbejder vi sammen i et gratis og fleksibelt samarbejde, som er tilpasset jeres skole. Vi tilbyder hjælp og vejledning, hvis der opstår udfordringer på jeres skole, og vi henviser jer til vores store trivselsprogrammer, når der er brug for en dybere indsats.

Men hvad kræver det af jer at være Red Barnet Ambassadørskole? Det kræver af jer, at I sammen med os tager afsæt i en rettighedsbaseret tilgang på jeres skole. Som Red Barnet Ambassadørskole har I en direkte adgang til os og vores faglige konsulenter, der tilbyder faglige oplæg for jer ude på skolerne, en række gratis undervisningsmaterialer og workshops. Det er vigtigt for os, at det er en ressource at være Ambassadørskole og ikke det modsatte.

MATERIALER OG AKTIVITETER

Udover konkret sparring og rådgivning fra Red Barnets eksperter samt tilbud på oplæg, så tilbyder vi også relevante og let tilgængelige undervisningsmaterialer med fokus på trivsel, rettigheder, medbestemmelse og børns digitale liv. Find Red Barnets undervisningsmaterialer her.

Du kan også se nærmere på de udvalgte indsatser nedenfor:

  • DropMob, et værktøj udviklet til at gøre det både nemt og sjovt at lave skolens og fritidsinstitutionens antimobbestrategi. DropMob egner sig særlig godt til at aktivere og bruge i forbindelse med eller i forlængelse af Trivselsdagen. 
  • Stærke Sammenet forløb til dagtilbud, indskoling og mellemtrin målrettet forebyggelse af vold og overgreb. Udskoling kommer snart!  
  • Fri for Mobberi, hvor I får redskaber til at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning i indskolingen.

events

Hvert år afholder Red Barnet to store skoleevents for skoler over hele landet, Trivselsdagen i marts og Børnerettighedsdagen i november. Som Ambassadørskole er I automatisk tilmeldt begge dage og vil derfor ikke gå glip af de undervisningsmaterialer, som vi hvert år samler og udvikler, så de passer til de aktuelle emner, vi sætter fokus på. Der kan til de to events også være eksklusive tilbud til Ambassadørskolerne, som kan gøre dagene endnu mere relevante for jer.

red barnets lokalforeninger

I Red Barnet har vi lokalforeninger i hele landet, og der er som Ambassadørskole også mulighed for at samarbejde med lokalforeningen i jeres område. Det er frivillige fra lokalområdet, som driver foreningerne, og de arrangerer aktiviteter og oplevelser for børn i udsatte positioner og deres familier. Målet er, at alle børn skal have adgang til trygge fællesskaber, og det er en ambition, som foreningerne deler med ambassadørskolerne.

Samarbejdet mellem en lokalforening og en Ambassadørskole kan eksempelvis ske i forbindelse med Trivselsdagen eller Børnerettighedsdagen, så disse dage bliver tydelige i lokalområdet. Det kunne være gennem en tøjindsamling til de lokale Red Barnet genbrugsbutikker.