Indsatser Stærke Sammen – Dagtilbud
dagtilbud

STÆRKE SAMMEN

Introduktion

Stærke Sammen til dagtilbud er en tidlig indsats, som er udviklet for at forebygge vold og overgreb på de 3-6-årige børn i dagtilbud og børnehaveklasser.

Materialet er bygget op om lege og aktiviteter, der ud over at være sjove, også giver børnene mulighed for i trygge rammer at mærke egne grænser og sige stop, hvis noget ikke er rart. Det er nemlig forudsætningen for at kunne sige fra, hvis børnene, bliver udsat for vold eller overgreb. 

Forløbet begynder med en Stærke Sammen-uge, hvor I skal arbejde med materialet 1,5 - 2 timer hver dag. Herefter anbefaler vi, at I arbejder videre med de supplerende øvelser til Stærke Sammen mindst én gang om måneden, så det bliver en naturlig del af hverdagen for både børn og fagpersoner og ikke ender med at gå i glemmebogen. 

Inden I går i gang, anbefaler vi, at hele personalegruppen ser vores fire introduktionsvideoer, som giver en grundlæggende viden om, hvad I skal være opmærksomme på, hvis I får mistanke om, at et barn er udsat for vold eller overgreb. 

De af jer, som skal facilitere arbejdet med materialet, skal desuden forberede jer ved at læse materialet grundigt igennem og tjekke, at I har de fornødne øvrige materialer, inden I går i gang. Blandt andet er det vigtigt, at I har anskaffet bogen 'Hemmeligheder' af Lisbeth Zorning Andersen og Freja Emilie Palsgaard Andersen. 

INDLEDNING TIL FAGPERSON

Vi vil gerne klæde jer fagpersoner, der skal facilitere arbejdet med materialet, ordentligt på til opgaven. Derfor har vi udarbejdet fire korte film med forskellige vigtige temaer i forhold til materialet - videoerne finder du nedenfor. Derudover anbefaler vi, at I bruger et par timer, inden I starter ugen, på at sætte jer ind i de enkelte øvelser og samle materiale, der skal bruges i løbet af Stærke Sammen-ugen. 

Vi har lavet tre forslag til orienteringsbreve til henholdsvis ledelsen, forældre og kolleger, som I kan anvende, når I informerer dem.

Videoguide 1: Intro og barrierer
Videoguide 2: Tegn og signaler
Videoguide 3: Den vigtige samtale
Videoguide 4: Underretningspligt i praksis

STÆRKE SAMMEN-UGEN

Vi har udviklet Stærke Sammen-ugen med fokus på faste rammer, genkendelighed og sammenhæng. Vi anbefaler derfor, at I arbejder med alle elementerne på de givne dage. Dog er det op til jer og børnenes energiniveau, behov og den generelle gruppesammensætning. 
 

Overblik over indhold i STÆRKE SAMMEN-ugen: 

 1. dag: Kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’, Stærke Sammen-kasse + talerør, sang med fagter
 2. dag: Kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’, hemmeligheder som oplevelseslæsning, sang med fagter
 3. dag: Kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’, hemmeligheder, sang med fagter
 4. dag: Kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’, hviskeleg, sang med fagter
 5. dag: Kropsøvelsen ‘Mærk dig selv’, hemmeligheder, sang med fagter

SUPPLERENDE ØVELSER

De supplerende øvelser og lege er lavet med henblik på at fastholde arbejdet med Stærke Sammen - også efter Stærke Sammen-ugen. Øvelserne er delt ind i fire kategorier: Stærke Sammen, Følelser, Grænser og Hemmeligheder. 

Hver øvelse er markeret med en farve, så det er tydeligt at se, hvilken kategori øvelsen hører til. Alle øvelserne har en tegning og en tilhørende beskrivelse. Red Barnet anbefaler, at I printer og laminerer alle øvelserne, og at de får en plads i jeres Stærke Sammen-kasse. Tegningerne er lavet for bedre at kunne inddrage børnene i, hvilken leg eller øvelse, I skal lave. Red Barnet anbefaler, at I tager Stærke Sammen-kassen frem minimum én gang om måneden. Når I arbejder med Stærke Sammen efter ugen, er det en god idé, at I stadig bruger talerøret, kropsøvelsen og Stærke Sammen-sangen.

SUPPLERENDE ØVELSER

Tak

 • 0. Klasse på Kalvebod Fælled skole, som har testet og givet feedback på materialet 
 • 0. Klasse på Kastrupgårdsskolen, som har testet og givet feedback på materialet 
 • Bullerup private børnehave, som har testet og givet feedback på materialet 
 • Vorupparkens børnehave, som har testet og givet feedback på materialet 
 • Kildevængets børnehave, som har testet og givet feedback på materialet 
 • Mette Guldager, ekstern konsulent 
 • Nicolai Munch Rasmussen som har skrevet og indspillet Stærke Sammen-sangen 
 • Frej Visti Pedersen som har skrevet og indspillet Stærke Sammen-sangen 
 • Nikole Damgaard Sokianos som synger Stærke Sammen-sangen 
 • 1.D på Bagsværd skole som er medvirker i Stærke Sammen-sangen og videoen 

Stærke Sammen findes også i versioner til indskoling, mellemtrin og udskoling. Se alle versioner af Stærke Sammen.