Privatliv – Hvad er det?

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
1-2 lektioner

Privatliv – Hvad er det?

Gennem en række øvelser, bliver eleverne klogere på Børnekonventionens artikel 16, som handler om retten til privatliv og familieliv. I dette materiale er fokus lagt på retten til privatliv. Du kan fx bruge materialet til at tale med eleverne om, hvad det betyder at beskytte sit privatliv, og at vi skal respektere andres privatliv – ligesom andre skal respektere vores privatliv.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, privatliv
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag, engelsk
 • Aktivitetstyper
 • Associationsleg, videoklip, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Børnekonventionens artikel 16 har direkte betydning og relevans i børn og unges liv i dag. I takt med, at flertallet af børn og unge er til stede på sociale medier, og har profiler på flere forskellige kanaler og tjenester, er det vigtigere end nogensinde før, at tale om retten til privatliv.

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne får indsigt i Børnekonventionens artikel 16 og desuden:

 • At eleverne forholder sig til, hvad artikel 16 betyder i deres hverdag.
 • At eleverne forstår, at børn også har rettigheder.
 • At eleverne tænker over eget og andres ret til privatliv, og hvad det betyder i praksis.
 • At eleverne ved, hvem de kan bede om hjælp, hvis deres rettigheder bliver krænket.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser, som på forskellig vis handler om beskyttelse af privatliv og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører aktiviteterne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettighed:

 • Børns ret til beskyttelse af privat- og familielivet (artikel 16

Baggrund for materialet
Børnekonventionen slår fast, at alle børn i verden har ret til privatliv og familieliv. Det er højaktuelt i en digitaliseret hverdag, hvor børn og de voksne omkring dem ofte lægger billeder og information offentligt tilgængeligt på nettet.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.