Viden og redskaber Alle Sammen

Alle sammen

Alle Sammen er et helhedsorienteret værktøj, der har til formål at understøtte trygge, positive og velfungerende fællesskaber, som alle børn kan bidrage til og få glæde af. Når fællesskabet styrkes, er der plads til forskellighed og frihed, og det styrker den enkelte.  

Med Alle Sammen arbejder både børn, lærere, pædagoger, ledere, forældre og lokalsamfund sammen om at skabe en kultur og et miljø, der fremmer mulighederne for at udfolde det fælles liv på skolen med henblik på at trives og lære bedst muligt.


Alle Sammen handler om at skabe resiliensfremmende skolemiljøer med fokus på de gode relationer og trygge fællesskaber. Der findes ingen hurtige løsninger i arbejdet med at skabe miljøer, der fremmer social resiliens. Tværtimod - det er d
et frugtbare samspil mellem børn, voksne og lokalsamfund, der over tid skaber en kultur, som styrker resiliens på hele skolen og for alle børn.
 

Hent 'Alle Sammen' (pdf).

DE FEM GRUPPER I ALLE SAMMEN

Alle Sammen er delt op i fem grupper. Inden for hver gruppe gives der konkrete redskaber, øvelser og inspiration til, hvordan man kan arbejde med at skabe resiliensfremmende miljøer i praksis. Nedenfor finder du de konkrete redskaber, skabeloner og illustrationer, som hver gruppe skal bruge og som er nævnt i Alle Sammen.  

Ledelse
Redskaberne i denne del er i høj grad møntet på personalet, men kræver ledelsens facilitering, planlægning og støtte, hvorfor de netop er placeret i denne gruppe.

Lokalsamfund
Det miljø, som omgiver os, tilbyder både ressourcer og udfordringer. Lokalsamfundet har også et stort potentiale for at skabe nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper og andet. Så hvis man engagerer sig aktivt i sit lokalsamfund og kender til de tilbud og ressourcer, der findes i ens nærområde, vil man også opleve at få mere retur. 

Børnene på skolen
Mange børn oplever lyst til at gå i skole gennem relationerne til de voksne og relationerne til deres kammerater. De sociale relationer i klassen skal udgøre et fællesskab, hvor alle børn og voksne bidrager til de bedste betingelser for, at alle har mulighed for at deltage på den måde, man kan, og trives godt.

Lærere og pædagoger
I skolen er lærere og pædagoger betydningsfulde voksne med den vigtige og udfordrende opgave at skabe et skolemiljø, der kan være med til at skabe positive livsbaner for alle børnene på skolen. 

Forældre
Forældrene udgør en vigtig samarbejdspartner i at skabe et resiliensfremmende miljø i skolen, fordi forældrene er rollemodeller for børnene, og fordi forældrene faktisk udgør den største gruppe af voksne, der er til stede i skolen.