DeSHAME – Stå frem, sig fra

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Det er sandsynligt, at der i klassen sidder elever, der enten har været vidne til, har oplevet eller selv har begået seksualiserede digitale krænkelser – bevidst eller ubevidst. I forbindelse med undervisningen kan det gå op for disse elever, at de faktisk selv har krænket andre eller er blevet udsat for krænkelser. Der kan også være igangværende episoder, der påvirker en eller flere elever i din klasse. Det er vigtigt at være opmærksom på dette i undervisningen.
4-6 lektioner

DeSHAME – Stå frem, sig fra

Gennem en række øvelser får eleverne mulighed for at diskutere, udforske og udfordre deres forståelse af seksualiserede digitale krænkelser.  

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse, seksualiserede digitale krænkelser
 • Fag
 • Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Aktivitetstyper
 • Case-arbejde, quiz, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
For de fleste børn og unge spiller nettet en væsentlig rolle i etableringen og vedligeholdelsen af venskaber og relationer. Med ‘deSHAME – Stå frem, sig fra’ reflekterer eleverne over deres egen færden på nettet og får vejledning til, hvordan man behandler hinanden online og hvilke regler, som gælder på nettet. Materialet er lavet i regi af Project deSHAME et samarbejde mellem Red Barnet (DK), ChildNet (UK) og Kek Vonal (Ungarn). 

Formål
Formålet med materialet er at skabe refleksion og give eleverne viden om digitale krænkelser. 
Formålet med materialet er desuden: 

 • At give børn og unge et indblik i og viden om, hvad digitale krænkelser er. 
 • At styrke børn og unges kompetencer til at kunne handle og reagere i tilfælde af digitale krænkelser. 
 • At give børn og unge klarhed om, hvor de kan søge viden og hjælp til at håndtere digitale krænkelser. 

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om digitale krænkelser og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge. Materialet indeholder også ekstraøvelser, som det er valgfrit at arbejde med. 

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer er funderet på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:   

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19). 
 • Børns ret til beskyttelse mod seksuelle overgreb (artikel 34). 
 • Børn ret til beskyttelse mod udnyttelse (artikel 36).

Baggrund for materialet
Project deSHAME er et EU-finansieret projekt, der har til formål at øge opmærksomheden på omfanget af seksualiserede digitale krænkelser blandt unge. Projektet har fokus på at forebygge seksualiserede digitale krænkelser, samt at få unge til at fortælle om det og bede om hjælp, hvis de selv eller nogen, de kender, har oplevet en sådan krænkelse. 

Underretningspligt
I servicelovens § 153 står der, at personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de får kendskab til, at et barn kan have behov for særlig støtte eller kan have været udsat for overgreb. Det gælder også, hvis de bekymringer, man som fagperson har for et barn, har med barnets eller den unges digitale oplevelser og erfaringer at gøre. Du kan læse mere om underretningspligt på Red Barnets hjemmeside eller på Ankestyrelsens hjemmeside

Sørg for, at du i samarbejde med din leder sikrer, at de nødvendige foranstaltninger træffes.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.