Skole og fritid

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
Arbejdsark til print

Arbejdsark til print

1-2 lektioner

Skole og fritid

Materialet introducerer de yngste elever til Børnekonventionens artikel 28 og 31, som handler om retten til skole, hvile og fritid. Du kan bruge materialet til undervise de yngste elever i, hvad det betyder at have ret til skolegang, men også ret til hvile og fritid – og perspektivere disse rettigheder i et historisk lys.

Start materialet
  • Klassetrin
  • 1.-3. klasse
  • Temaord
  • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, skole og fritid
  • Fag
  • Dansk, historie, håndværk og design, idræt
  • Aktivitetstyper
  • Tegneaktiviteter, bevægelse, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
De fleste børn og unge i Danmark bruger rigtig meget tid i skolen. Børnekonventionen har forskellige rettigheder, som skal sikre, at skolen er et godt sted at være, og at eleverne lærer mest muligt og kan udvikle sig. Det er samtidig også vigtigt, at børn og unge har fritid og hvile, når de ikke er i skole.

Formål
Formål med materialet er at give de yngste elever viden om artikel 28 og 31 i FN’s Børnekonvention og desuden:
• At eleverne ved, hvad rettighederne betyder i deres hverdag.
• At eleverne får koblet rettighederne til dansk skolehistorie.
• At eleverne oplever, at de er borgere med særlige rettigheder.
• At eleverne ved, hvem de kan bede om hjælp, hvis deres rettigheder bliver krænket.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om retten til undervisning, hvile og fritid før og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:

  •  Børns ret til at få undervisning. Staten skal sørge for at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolens disciplin er menneskeværdig (artikel 28).
  • Børns ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter (artikel 31).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.