Børneliv uden vold

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Materialet omhandler retten til ikke at opleve eller udsættes for fysisk og psykisk vold. Husk at du ikke skal være ekspert, men en tryg voksen, der kan hjælpe hvis en elev har brug for det. Stil dig derfor til rådighed for eleverne og vis, at man godt kan tale om dette vigtige emne. Vær opmærksom på din skærpede underretningspligt.
1-2 lektioner

Børneliv uden vold

Gennem en række øvelser forholder eleverne sig til artikel 19 i Børnekonventionen, der handler om børns ret til beskyttelse mod vold. Du kan bruge materialet til at undervise i og åbne samtalen om børns ret til at leve et liv uden vold. Dette materiale er blandt andet baseret på uddrag fra Stærke Sammen til mellemtrinnet, der handler om at forebygge vold og overgreb mod børn.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, vold og overgreb
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Lydklip, videoklip, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Færre børn i dag bliver slået af deres forældre i forhold til tidligere. Alligevel har omkring hver sjette barn eller ung været udsat for fysisk vold af forældrene i det seneste år ifølge VIVE rapporten ‘Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn’ fra 2021. I de fleste tilfælde er der tale om en engangsepisode. Det vurderes, at cirka 5 pct. er udsat for langvarig og/eller mere alvorlig vold. Vold aldrig er acceptabelt, og alle børn har ret til at leve uden vold.

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne får kendskab til børnekonventionens artikel 19, og at de ved, hvor de kan søge hjælp, hvis de er udsat for vold og desuden:

 • At eleverne kender til begreberne fysisk og psykisk vold.
 • At eleverne ved, de har ret til at blive beskyttet mod alle former for vold, og at det er de voksne ansvar.
 • At eleverne sammen kan reflektere over cases, hvor børn er udsat for vold og komme med bud på, hvad børnene skal gøre og hvem, der kan hjælpe dem.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, en række lydcases og videoklip, som lægger op til vigtige samtaler om vold og til slut en opsamling. Der er desuden en enkelt samarbejdsøvelse, så der  er indlagt en pause fra emnet undervejs. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale omhandler særligt om følgende rettighed:

 • Staten skal beskytte barnet mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre. Staten skal hjælpe barnet, når det har været udsat for mishandling (artikel 19).

Baggrund for materialet
Ingen ved præcis, hvor mange børn, der er udsat for vold i Danmark, men vi ved, der er store mørketal, og at børn og unge typisk ikke selv fortæller om volden. Børn har derfor brug for, at skolepersonale og andre voksne opdager volden, så de kan få den hjælp, de har brug for. Første skridt er at skabe anledninger, hvor det bliver muligt at tale om det. Dette materiale er blandt andet baseret på uddrag fra Stærke Sammen

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.