Et andet valg

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Det er meget sandsynligt, at der i din klasse sidder elever, som allerede har ubehagelige erfaringer med i bagagen, og som derfor er ekstra sårbare, når samtalerne falder på digitale krænkelser. Vær nysgerrig på det, som dine elever fortæller og vær opmærksom på ikke at dømme dem, uanset hvad de fortæller. Skyld og skam gør kun ondt værre og er ikke brugbart for nogen parter.
2-4 lektioner

Et andet valg

Med afsæt i tre kampagnefilm om digitale krænkelser, afpresning og bedrag, bliver eleverne bevidste om, at det aldrig er deres skyld, hvis de udsættes for digitale krænkelser. 

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse, Digitale krænkelser
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Desværre møder langt fleste børn og unge før eller siden noget ubehageligt, stødende eller krænkende indhold på nettet. Nogle gange er vi måske “bare” vidner til noget, som sker for andre, mens vi andre gange kommer helt tæt på, fordi vi selv – eller nogen vi kender – bliver udsat for digitale krænkelser eller ydmygelser. Med materialet sættes der fokus på, at det aldrig er børn og unges skyld, hvis de bliver krænket på nettet.

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne får kendskab til, hvordan digitale krænkelser, afpresning og bedrag kan se ud på nettet, og at de bliver bevidste om, at det altid er en god idé at søge hjælp, hvis der er sket noget ubehageligt online. Formålet er desuden:  

 • At eleverne får viden om forskellige digitale krænkelser.
 • At eleverne får handlekompetencer til at bekæmpe digitale krænkelser.
 • At eleverne bliver bekendt med, at det aldrig er ens egen skyld, hvis man bliver krænket på nettet.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre kampagnefilm med tilhørende spørgsmål, som handler om at blive afpresset, bedraget og forrådt på nettet og til slut en opsamling. De tre kampagnefilm kan ses selvstændigt og i vilkårlig rækkefølge. Der er desuden to ekstraøvelser, som er valgfrie at arbejde med. 

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:
 

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19).
 • Børns ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling – også digitalt (artikel 34 + artikel 36). 

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.