Sult – Når mennesker mangler mad

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Det kan være en god idé at understrege, at selvom vi i Danmark ikke er i risikozonen for en sultkatastrofe, er det alligevel vigtigt at kende til, fordi sult er et livsvilkår for mange mennesker verden over. Det kan også være en god idé at minde eleverne om, at der findes mange organisationer rundt om i verden, der gør en masse for at beskytte børn og familier, som er direkte berørt af sultkatastrofer.
2 lektioner

Sult – Når mennesker mangler mad

Gennem en række øvelser bliver eleverne klogere på, hvordan sult for mange mennesker rundt i verden er et livsvilkår.   

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børn i verden, levevilkår og levemåder, krig og katastrofer
 • Fag
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, natur/teknologi, historie
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, kampagne, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Sult er et vilkår for mange børn og voksne rundt om i verden. Dette materiale handler om, hvad sult er, hvordan det kan forebygges, og hvordan man akut kan hjælpe de børn og voksne, som lever med sult helt tæt på livet. 

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne får indblik i, hvad sult er, og hvad konsekvenserne af sultkatastrofer er. Desuden er formålet: 

 • At eleverne kan se sammenhængen mellem menneskers levevilkår og aktuelle konflikter og (natur)katastrofer. 
 • At eleverne bliver i stand til at tale om konsekvenserne af sult for børn og familier. 

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om sult og konsekvenserne af sultkatastrofer og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette forløb berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til liv – staten skal sikre barnets overlevelse og udvikling (artikel 6).
 • Børns ret til sundhedsydelser og lægehjælp (artikel 24).
 • Børns ret til en levestandard, der blandt andet sikrer fysisk og psykisk udvikling (artikel 27).

Baggrund for materialet
Sult er desværre et vilkår for mange børn og voksne i verden, og derfor kan billeder og nyheder om sultkatastrofer til tider også fylde i medierne. Elever kan have behov for redskaber til at samtale og tackle nyheder om sultkatastrofer rundt i verden, og her er dette materiale oplagt.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.