Bryd tabuet

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Materialet omhandler retten til ikke at opleve eller udsættes for fysisk og psykisk vold. Husk, at du ikke skal være ekspert, men en tryg voksen, der kan hjælpe hvis en elev har brug for det. Stil dig derfor til rådighed for eleverne og vis, at man godt kan tale om dette vigtige emne. Vær desuden opmærksom på din skærpede underretningspligt.
3-4 lektioner

Bryd tabuet

Gennem en række øvelser skal de større elever forholde sig til og arbejde med artikel 19 i FN’s Børnekonvention, som handler om børns ret til beskyttelse mod alle former for vold. Du kan bruge materialet til at undervise i og åbne samtalen om børn og unges ret til at leve et liv uden vold.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-10. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, beskyttelse mod vold
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Aktivitetstyper
 • Case-arbejde, dilemmaspil, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Færre børn i dag bliver udsat for vold fra deres forældre i forhold til tidligere. Alligevel har omkring hver sjette danske unge været udsat for fysisk vold i hjemmet i løbet af det seneste år. I de fleste tilfælde er der tale om en engangsepisode, men skønsmæssigt bliver cirka 5 procent udsat for langvarig og/eller mere alvorlig vold. (Kilde: VIVE rapporten ‘Fysisk vold og seksuelle overgreb mod børn’ fra 2021). Rapporten viser også, at hver femte ung har oplevet en uønsket seksuel hændelse – og at det fortrinsvis er unge, der krænker unge.

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne kender til Børnekonventionens artikel 19, og at de ved, hvor de kan søge hjælp, hvis de er udsat for vold, og desuden:

 • At eleverne ved, de har ret til at blive beskyttet mod alle former for vold.
 • At eleverne kender til begreberne fysisk og psykisk vold.
 • At eleverne sammen kan reflektere over cases og komme med bud på, hvad unge, der er udsat for vold skal gøre og hvem, der kan hjælpe dem.

Materialets opbygning
Forløbet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser, som handler om, hvad vold er, hvorfor vold er ulovligt og hvor man kan få hjælp og til slut opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettighed:

 • Beskyttelse mod mishandling. Staten skal beskytte barnet mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre. Staten skal hjælpe barnet, når det har været udsat for mishandling (artikel 19).

Baggrund for materialet
Vi ved, at unge, der er udsat for vold næsten aldrig selv tager initiativ til at fortælle om det. Tanken med materialet er at skabe en anledning for at tale om vold og vise unge, at det er muligt at få hjælp.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.