Digital dømmekraft

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Vær opmærksom på ikke at komme til at moralisere, når I taler sammen om farerne på nettet. Digitale krænkelser er ofte forbundet med følelsen af skam, og vi ved, at det kan afholde børn og unge fra at søge hjælp hos voksne, hvis de er bange for, om de voksne vil bebrejde dem.
Arbejdsark til print
1-2 lektioner

Digital dømmekraft

Gennem en række øvelser får eleverne styrket deres digitale dømmekraft og får redskaber til at passe på sig selv i det digitale.  

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse, relationer og følelser, Digitale krænkelser
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, case-arbejde

Introduktion
Materialet handler om nogle af de potentielt farlige situationer, som børn og unge kan støde på i forskellige internetfora, hvor deres nærmeste voksne kun sjældent kigger med. Med materialet bliver eleverne opmærksomme på, at de skal være kritiske og passe på sig selv online. 

Formål
Formålet med materialet er at forebygge, at eleverne bliver udsat for hacking og digitale krænkelser. Målet er at oplyse eleverne uden at skræmme dem, samt at lære dem at være kritiske internetforbrugere, der kan risikovurdere de situationer, som de havner i på nettet. I materialet arbejder eleverne med:  

 • At blive bevidste om mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på internettet.
 • At få kendskab til hvilke regler der gælder i forhold til billeddeling på nettet. 
 • At få information om, hvor de kan søge hjælp, hvis de får behov for det.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser, som styrker elevernes digitale dømmekraft og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge. 

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19).
 • Børns ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling – Også digitalt (artikel 34 + artikel 36).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.