Digitale fodspor

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
2-4 lektioner

Digitale fodspor

Gennem en række øvelser bliver eleverne bevidste om deres egne digitale spor og bliver klogere på, hvordan de kan beskytte deres identitet på nettet. 

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Al adfærd på nettet efterlader digitale spor. De fleste unge er klar over, at de skal tænke sig om, før de lægger billeder op af sig selv eller andre på fx Instagram eller Snapchat. De færreste ved dog, at man videregiver oplysninger om sig selv, når man søger på Google, downloader en app eller besøger en hjemmeside. Med materialet bliver eleverne bevidste om deres egne digitale spor, og så lærer de, hvordan de kan beskytte deres identitet på nettet. 

Formål
Formålet med materialet er at give eleverne viden om digitale fodspor ved at undervise i handlemuligheder, som kan hjælpe eleverne med at kunne navigere mere trygt og sikkert på nettet. Desuden er formålet:  

 • At eleverne bliver bedre til at kunne begå sig og gennemskue kommunikationsforholdene på nettet.
 • At eleverne bliver mere bevidste om mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på nettet.
 • At eleverne forholder sig til digital identitet, privatliv og selvværd. 
 • At eleverne får kompetencer og redskaber til at kunne bruge online medier på en god og tryg måde.

Opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om digitale fodspor og hvordan man beskytter sin identitet på nettet og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge. 

Kobling til FN’s Børnekonventionen
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til beskyttelse af barnets privatliv (artikel 16).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.