Materiale Børns rettigheder

Børns rettigheder

Det er afgørende, at børn og unge kender deres rettigheder. I materialerne bliver eleverne klogere på FN's Børnekonvention og hvad rettigheder konkret betyder for deres egen og andre børn og unges hverdag. 

Herunder kan du finde vores undervisningsmaterialer om børn og unges rettigheder. Materialet 'På sporet af Børnekonventionen' introducerer elever på henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling til børns rettigheder, mens de øvrige materialer tager udgangspunkt i udvalgte artikler fra Børnekonventionen.

Se alle vores materialer inden for DE FIRE TEMAER

Børn i verden

Det går værst ud over børnene, når krig, jordskælv eller andre katastrofer rundt om i verden rammer. I materialerne får eleverne viden om emner som eksempelvis krig og sult, og ikke mindst konsekvenserne heraf. 

Børn i verden

Børns rettigheder

Det er afgørende, at børn og unge kender deres rettigheder! I materialerne bliver eleverne klogere på FN's Børnekonvention og hvad rettigheder konkret betyder for deres egen og andre børn og unges hverdag. 

Børns rettigheder

Børns digitale liv

Nettet er en del af de fleste børn og unges hverdag - på godt og ondt. Med materialerne kan du klæde dine elever på til at færdes sikkert online. 

Børns digitale liv

Børns trivsel og fællesskaber

Trygge fællesskaber er afgørende for at kunne trives. Med materialerne kan du være med til at styrke elevernes fællesskab gennem legebaserede aktiviteter. 

Børns trivsel og fællesskaber