Er du OK på nettet?

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Tidsrammen for dette materiale er vejledende og vil variere alt efter størrelsen på børnegruppen og hvor længe I har brug for at arbejde med de enkelte øvelser. Materialet er udarbejdet til aldersgruppen 11-15 år, men kan også sagtens anvendes på en yngre målgruppe. For at skabe et trygt rum for børnene er det allerbedst, hvis der ikke er flere end fire til seks deltagende børn ad gangen.
4-6 lektioner

Er du OK på nettet?

Gennem en række øvelser styrkes elever med autisme, ADHD eller kognitive vanskeligheder i at bruge digitale medier, så de inkluderes og kan indgå i sociale fællesskaber på nettet på en hensigtsmæssig måde.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse
 • Fag
 • Dansk, sundheds- og seksualundervisning
 • Aktivitetstyper
 • Tegneaktiviteter, videoklip, handlekort, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
For børn og unge med autisme, ADHD eller kognitive vanskeligheder,
kan der være behov for ekstra støtte til at færdes digitalt. Materialet tager udgangspunkt i børn og unges egne oplevelser af at være online – både udfordringerne og de gode ting. Materialet bindes sammen af to gennemgående figurer: En ‘emoji-troll’ og en ‘emoji-hero’. 

Formål
Formålet med materialet er at skabe dialog med børn og unge om deres sociale liv på nettet.
 Formålet med materialet er desuden: 

 • At børn og unge med kognitive udfordringer bliver styrket i at bruge digitale medier hensigtsmæssigt, så de inkluderes i sociale fællesskaber på nettet. 
 • At eleverne lærer at navigere på de sociale medier. 
 • At eleverne får handlekompetencer til at færdes online.  
 • At eleverne øger deres viden om billeddeling, lovgivning, og om hvornår det er i orden at dele billeder og videoer online.  

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden,
fire øvelser om børn og unges oplevelser af at være online og til slut en opsamling. M
aterialet indeholder også en række ekstraøvelser. Alle øvelserne er som udgangspunkt enkeltstående, og du kan derfor selv vælge, hvilke øvelser der passer bedst til den gruppe af børn, som du arbejder med.  

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:
  

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19) 

Samarbejde
Materialet er udgivet af Red Barnet, ADHD-foreningen, Fremtidsfabrik, Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik og Ungdomsringen.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.