Børnekonventionen

Børnekonventionen

På denne side kan du læse om FN’s Børnekonvention og finde svar på en række centrale spørgsmål om konventionen. Længere nede på siden kan også downloade konventionen - både i oprindelig og let udgave.  

Børnekonventionen slår fast, at alle børn i verden har de samme rettigheder. I Børnekonventionen står der blandt andet, at børn har ret til at lege, gå i skole, få mad, sige deres mening. Der står også, at børn ikke må blive slået. Reglerne i Børnekonventionen handler med andre ord om børns rettigheder. Børnekonventionen består af 54 artikler.  

Børnekonventionen gælder for alle børn. I Børnekonventionen står der, at man er barn, indtil man er 18 år. Der står også, at det er lige meget, hvor i verden barnet kommer fra. Rettighederne gælder altså uanset religion, hudfarve eller køn. 

Børnekonventionens 54 artikler 

Man kan dele de 54 artikler op i tre grupper af rettigheder: 

 1. Børns ret til overlevelse og udvikling: Retten til det mest grundlæggende, som mad, tøj, lægehjælp, skolegang og tryghed.
 2. Børns ret til beskyttelse: Retten til at blive beskyttet mod at vold, misbrug, udnyttelse, krig og diskrimination.
 3. Børns ret til medbestemmelse: Retten til selv at være med til at bestemme over det, der angår en selv, til at sige sin mening og til at være med i foreninger. 

   Spørgsmål og svar

   Børnekonventionen er nogle regler, der slår fast, at alle børn i verden har de samme rettigheder. Børnekonventionen blev vedtaget i FN den 20. november 1989. Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991. 

   Børnekonventionen gælder for alle børn – uanset hvor i verden, de kommer fra og uanset religion, hudfarve og køn. Ifølge Børnekonventionen er man barn indtil man er 18 år. 

   Børnekonventionen er historiens mest populære menneskerettighedsaftale. Den blev vedtaget i FN den 20. november 1989. Siden har næsten alle lande i verden sagt ja til at overholde de regler, der står i Børnekonventionen.  

   Børn er mennesker med egne meninger, følelser og behov på lige fod med voksne – det står i Børnekonventionen. Før ville mange voksne ikke acceptere, at børn skal respekteres som selvstændige personer. Børnekonventionen har gjort det helt tydeligt, at børn – ligesom voksne – har rettigheder til for eksempel at sige deres mening, vælge deres religion og ikke blive udsat for vold. Hvis nogen for eksempel vil stoppe børn i at sige deres mening, kan børnene råbe højt og sige, at det har de ret til ifølge Børnekonventionen. Børnekonventionen slår også fast, at børn skal have et godt liv. Hvis børn sulter, skal de altså have mad, fordi de har ret til det og ikke bare fordi, det er synd for dem. 

   I forhold til mange lande er Danmark et temmelig godt sted at være barn. Her er der gratis skolegang, og der er ikke en masse børn som går sultne i seng eller udfører farligt børnearbejde. Men det betyder ikke, at alle har det rigtig godt. Faktisk er der en del danske børn, der har det skidt. Det kan være fordi, at de bliver slået derhjemme, fordi forældrene drikker, eller fordi de har det dårligt i skolen. Man mener, at ud af ti børn, er der en eller to, der har det så dårligt, at de har brug for hjælp. Den hjælp har de ret til ifølge Børnekonventionen. 

   Nej. Man kan ikke gå direkte ind i en retssal i Danmark og bruge Børnekonventionen som lov. Men når et land har tilsluttet sig Børnekonventionen, skal det indrette landets love efter konventionens regler. Og selvfølgelig skal landene sikre børnene alle de rettigheder, der står i Børnekonventionen. Landets regering har også pligt til at oplyse befolkningen om, hvad der står i Børnekonventionen. Faktisk burde børns rettigheder og Børnekonventionen stå på skoleskemaet overalt i verden. 

   FN har nedsat Børnekomitéen, som er en forsamling på ti personer fra hele verden. Børnekomiteen skal kontrollere, at landene lever op til deres pligt og sørger for, at børn får deres rettigheder opfyldt. Alle lande skal hvert femte år sende en rapport til Børnekomitéen om, hvad de har gjort for børnene. Børnekomitéen skriver en rapport tilbage til landet, hvor komitéen påpeger, hvad landet skal gøre bedre for børn. Der findes ingen straf for ikke at overholde Børnekonventionen. Forskellige organisationer, som for eksempel Red Barnet, holder også øje med, at landene ikke overtræder reglerne i Børnekonventionen 

   For organisationer som Red Barnet, Unicef og andre børnerettighedsorganisationer er Børnekonventionen et vigtigt arbejdsredskab. Organisationerne udfører hjælpearbejde i nogle af de lande, hvor mange af børns rettigheder ikke bliver respekteret. Organisationerne oplyser børn, deres forældre – ja, hele befolkningen om, at børn har ret til et godt liv ifølge Børnekonventionen. Organisationerne går også til landenes regeringer og påpeger, at de faktisk selv har godkendt Børnekonventionen, og dermed har forpligtet sig til at forbedre forholdene for børn. 

   Børnekonventionen er lang og kan være svær at læse. Herunder kan du downloade FN's Børnekonvention, som den oprindeligt er skrevet. Vi har ligeledes lavet en udgave i et sprog, som kan være lidt lettere at forstå - denne udgave kan du også downloade herunder. 

   Download FN's Børnekonvention 
   Download konventionen i let udgave