DESHAME - om digitale krænkelser

Project DeSHAME er et samarbejde mellem Red Barnet (DK), ChildNet (UK) og Kek Vonal (Ungarn). Projektet handler om at forebygge digitale krænkelser, herunder seksualiserede digitale krænkelser blandt børn og unge. 

I regi af Project DeSHAME har vi udviklet undervisningsmaterialer til både mellemtrin og udskolingen. Materialerne er tilpasset de to trin, og de giver hver især viden og værktøjer til at forstå, genkende og sige fra over for grænseoverskridende og krænkende adfærd på nettet. 

Denne side er til dig, der enten skal undervise i materialerne, som bare gerne vil have mere viden om, hvordan man kan tale om digitale krænkelser i undervisningen, eller som gerne vil blive klogere på, hvad man som underviser bør være opmærksom i undervisningen om digitale krænkelser. 

undervisningsmaterialerne

Nedenfor finder du de to undervisningsmaterialer: 'DeSHAME - Stå frem, sig fra' til udskoling og  'DeSHAME - Bare en joke?' til mellemtrin. Du finder også introduktionsvideoer til hvert materiale nedenfor. Videoerne har til formål at præsentere undervisningens temaer, samt nogle af de refleksioner, som er vigtige at gøre sig, både når eleverne deltager i undervisningen og når de færdes på nettet generelt.

sådan skaber du et trygt rum

Det er vigtigt at skabe en ærlig og konstruktiv dialog i klassen, når I snakker om digitale krænkelser. Der kan være elever med forskellige baggrunde, der har forskellige oplevelser og forskellige måder at tænke på. Det er ligeledes vigtigt, at du som fagperson ikke er dømmende over for eleverne og deres udsagn. Lyt til eleverne, og spørg nysgerrigt ind til deres oplevelser, selvom du måske har en anden opfattelse af verden.

Det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge i undervisningssituationen, og at der er tid og rum til at dele erfaringer og oplevelser med hinanden. For at ingen skal føle sig ’hængt ud’, eller på anden måde omtalt i undervisningen, er det en god idé for eksempel at aftale i klassen ikke at bruge rigtige navne i forbindelse med gengivelse af en konkret episode.

Hvis en elev føler behov for at dele en personlig historie, er det bedre at aftale et tidspunkt for en snak, hvor resten af klassen ikke er til stede. Oplys alle elever om, hvor på skolen de kan få støtte og rådgivning. Fortæl også, at de kan kontakte Red Barnets fortrolige rådgivning SletDet Rådgivningen, hvis de har haft en ubehagelig oplevelse online. 

Måske kommer du som fagperson til at bruge sproglige udtryk og vendinger, som eleverne ikke helt forstår betydningen af. Sørg derfor for at præcisere ordenes betydning, så I opbygger en fælles forståelse. Omvendt kan eleverne også omtale sociale medier og apps, eller bruge ord og betegnelser, som du ikke kender. Spørg eleverne, og bed dem forklare, hvis der er noget, du bliver i tvivl om.

SÅDAN FASTHOLDER DU DINE ELEVERS INTERESSE

Selvom det måske i første omgang kan virke vanskeligt at diskutere digitale krænkelser med børn og unge, kan det sagtens lade sig gøre, men det er som med alt anden undervisning en god idé at forberede sig. 

Tænk over, om der i klassen er uskrevne regler og normer, der kan have betydning for, hvordan I kan tale om det. Overvej også, om der er sårbare elever, du skal være særlig opmærksom på under og efter klassesamtalen. Vurdér dine elevers modenhed og justér sprog og indhold i forhold til det. Find ud af, hvad de allerede ved, og hvilke holdninger de mon har.

Det kan du for eksempel gøre ved:

  • At lave en spørgeskemaundersøgelse
  • At bede eleverne om at aflevere spørgsmål og eventuelt bekymringer i en anonym postkasse
  • At lave en fælles brainstorm, hvor du skriver alle de ting ned, som eleverne gerne vil vide mere om


Forberedelse kan hjælpe dig med at formidle diskussioner på en passende måde, samt forberede dig på eventuelle vanskelige spørgsmål, som dine elever måtte stille. Du er velkommen til at tilpasse materialesamlingen, så den passer til dine elevers behov.

Du kan for eksempel overveje:

  • At tilføje, fjerne eller ændre nogle scenarier
  • At tilføje, fjerne eller ændre diskussionsspørgsmålene
  • At dele aktiviteterne op og afvikle dem over en længere periode

HÅNDTERING AF OPLYSNINGER OM DIGITALE KRÆNKELSER

Som fagperson kan du komme ud for, at en elev stiller spørgsmål, som indirekte indikerer en form for krænkelse. I den situation skal du sørge for at forholde dig roligt og svare på spørgsmålet med en generalisering. Bliver du usikker på, hvordan du skal svare, kan du eventuelt sikre dig, at du har forstået spørgsmålet korrekt, og derefter fortælle eleven, at du vender tilbage med et svar, når du har undersøgt sagen. Hvis du har brug for rådgivning, kan du kontakte Red Barnets professionelle rådgivning SletDet Rådgivningen.

I undervisningen skal der være plads til, at eleverne kan fortælle åbent og ærligt, men samtidig er det vigtigt, at eleverne er orienteret om, at skolen har pligt til at beskytte alle elever. Enhver oplysning, som en fagperson anser for at være skadelig, krænkende eller på anden måde bekymrende i forhold til en elev, kan derfor ikke holdes hemmelig, men skal videregives til skolens leder og derfra til de relevante myndigheder.