På sporet af Børnekonventionen - Grundforløb

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Husk at orientere dig i alle slides, før du begynder undervisningen. Bemærk at tidsangivelserne til øvelserne kun er et groft estimat, og det derfor kan variere alt efter klasse og diskussionslyst.
Grundforløb1-2 lektioner

På sporet af Børnekonventionen

De større elever bliver gennem en række øvelser introduceret til FN’s Børnekonvention, hvad børns rettigheder er, og hvad det betyder at have ret til noget. Du kan bruge materialet til at undervise og engagere eleverne i børns rettigheder generelt og skabe opmærksomhed om, at børn har rettigheder – og at man kan få hjælp, hvis ens rettigheder bliver overtrådt.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag, historie
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, skriveøvelse, værksted, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Børns sociale liv og skolegang er tæt forbundet til rettigheder. Retten til at gå i skole, retten til ikke at blive slået og retten til at blive taget alvorligt er bare nogle af de mange særlige rettigheder, børn har, og som er vigtige at kende. Mental sundhed og online liv er også tæt koblet til rettigheder. Rettigheder er altså vigtige at forstå, ikke kun for én selv, men også for kammerater og som del af fællesskabet.

Formål
Formål med materialet er at introducere de større elever til FN’s Børnekonvention og desuden:

 • At eleverne får reflekteret og perspektiveret rettigheder til dét at være barn og ung i dag.
 • At eleverne forholder sig aktivt til dilemmaet knyttet til individets ret overfor fællesskabets interesser og andres rettigheder.
 • At eleverne bliver rustet til at handle og reagere, hvis deres rettigheder tilsidesættes.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om FN’s Børnekonvention og børns rettigheder generelt og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale er en grundintroduktion til konventionen. Der vil være særligt vægt på følgende rettigheder

 • Børns ret til at kende deres rettigheder (artikel 42).
 • Konventionen gælder alle børn (0-18 år) uden undtagelse (artikel 1 + 2).

Baggrund for materialet
FN’s Børnekonvention er en af de mest udbredte rettighedskonventioner. Den er central for alle børn og unge under 18 år, og den er fundamentet for børn og unge til at forstå egne og andres rettigheder og vide, hvordan man kan søge hjælp.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.