Sammen i klassen

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Du er eksperten i at vide, hvad der fungerer for din klasse. Det er derfor kun vejledende, at dette materiale er markeret som egnet til udskolingen, da alle aktiviteter vil fungere forskelligt i forskellige klasser. Husk at inddrage dine elever i hvilke aktiviteter, de synes lyder sjove.
1-2 lektioner

Sammen i klassen

Gennem en række trivselsfremmende øvelser arbejder eleverne med klassens fællesskab. Legende øvelser med fokus på trivsel er med til at skabe et fælles bånd, hvor de ydre rammer kommer i baggrunden, og muligheden for at komme tættere på hinanden i fællesskabet opstår. 

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-10. klasse
 • Temaord
 • Børns trivsel og fællesskaber, leg og bevægelse
 • Fag
 • Dansk, idræt
 • Aktivitetstyper
 • Leg, bevægelse, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Selvom de ældste elever ikke nødvendigvis leger med hinanden
, som da de var yngre, kan legende øvelser i høj grad være med til at understøtte fællesskabet i udskolingsklasser.
Når vi er optagede af leg, tænker vi ikke på alt det, der sker omkring os. Derfor er det også et rigtig godt sted at styrke fællesskabet, fordi øvelser med leg er med til at skabe et fælles bånd, eller i hvert fald en fælles oplevelse eller et fælles grin. Med materialet ‘Sammen i klassen’ sættes elevernes fællesskab i centrum, og der er mulighed for at understøtte en fælles respekt og accept af hinanden i klasserummet.  

Formål
Formålet med ‘Sammen i klassen’ er først og fremmest at styrke fællesskabet i klassen. Formålet er desuden:  

 • At eleverne kan grine og have det sjovt sammen.
 • At eleverne træner at mærke egne og andres grænser.
 • At eleverne øver sig i at lytte til hinanden. 
 • At eleverne får en god fælles oplevelse. 

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden,
fire legebaserede øvelser om fællesskab og trivsel og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i kronologisk rækkefølge.
 

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettighed:   

 • Børns ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter (artikel 31). 
 • Børns ret til at blive hørt og taget alvorligt i emner og forhold, der vedrører deres liv (artikel 12).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.