Medier og information

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Husk at orientér dig i alle slides før du begynder undervisningen. Bemærk at til tidsangivelserne til øvelserne kun er et groft estimat, og det derfor kan variere alt efter klasse og diskussionslyst.
3-4 lektioner

Medier og information

Gennem en række øvelser introduceres de ældste elever til artikel 17 i FN’s Børnekonvention, som omhandler mediernes rolle og adgangen til information. Du kan bruge materialet til engagere eleverne i emnerne tilegnelsen af viden via nyheder, sociale medier samt kildekritik og troværdige kilder.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, Medier og information
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, kildekritik, fælles brainstorm, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Medier spiller en vigtig rolle. Medierne holder øje med magthaverne, oplyser befolkningen om aktuelle begivenheder og videreformidler information og viden, så borgere i samfundet kan danne egne holdninger. Information og viden er mere tilgængeligt end nogensinde før, men det kan være vanskeligt at gennemskue og sortere i al den information. Det er derfor afgørende at have kritisk sans, så vi kan vurdere de oplysninger, vi hele tiden bliver præsenteret for – både på etablerede medier, sociale medier og på øvrige platforme.

Formål
Formålet med materialet “Medier og Information” er, at give de ældre elever viden om artikel 17 i FN’s børnekonvention og desuden at:

 • Eleverne bliver i stand til at reflektere over mediernes rolle og indflydelse på samfundet.
 • Eleverne får viden og perspektiver på troværdige kilder, kildekritik og faldgruber.
 • At få koblet artiklerne til elevernes hverdag.
 • At eleverne ved, at børn og unge også har rettigheder.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om medier og information og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettighed:

 • Staten skal sikre børns ret til informationer fra et bredt udsnit af både nationale og internationale kilder (artikel 17).

Baggrund for materialet
Medier og tilegnelsen af både viden og information bliver hyppigt diskuteret rundt omkring i verden, og begreber som “fake news” og “misinformation” vidner om, at det kan være vanskeligt at navigere i den konstante informationsstrøm. Med dette materiale sætter du fokus på mediernes rolle og børns ret til adgang til information.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.