Køn og ligestilling

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Vær opmærksom på, hvor rummelig klassen er. Hvis der er snævre normer for, hvordan man ‘skal være’ for at passe ind i fællesskabet, kan det være sårbart for nogen elever at tale om fx køn.
2-3 lektioner

Køn og ligestilling

Gennem en række øvelser bliver de ældste elever introduceret til artikel 2 i FN’s Børnekonvention og verdensmål 5 i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som handler om ligeværd og ligestilling mellem køn. Du kan bruge materialet til at engagere eleverne i emnerne ligeværd, ligestilling og køn.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-10. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, køn og ligestilling, FN’s Verdensmål
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, fælles brainstorm, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Alle børn og unge har ret til at vokse op med lige muligheder og samme rettigheder. Desværre er der i Danmark og i verden fortsat brug for at tale om ligestilling. Arbejdet for at sikre reel ligestilling er centralt i alle rettighedskonventioner – ikke kun FN’s Børnekonvention, men også FN’s verdensmål og de universelle menneskerettigheder. Øget fokus på ligeværd og ligestilling kan være med til at sikre, at klassen får talt om, at respekt og tryghed er vigtigt for at kunne være sig selv blandt andre.

Formålet med materialet
Formålet med materialet er, at de ældste elever får viden om artikel 2 og verdensmål 5, der handler om ligeværd og ligestilling og desuden:

 • At eleverne kan reflektere over, hvad det betyder at alle børn og unge, uanset køn, er ligeværdige.
 • Eleverne får viden om kønsbetinget ulighed og præsenteres for personer, der har eller har haft særlig indflydelse på ligestilling.
 • At eleverne får perspektiveret dét at ens formelle rettigheder ikke automatisk giver ligestilling mellem køn.
 • At eleverne får en fælles dialog om, hvordan de sammen kan fremme ligestilling og ligebehandling af alle køn.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om ligestilling, kønnet sprog og kønsnormer, og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge. Materialet indeholder også en valgfri ekstra-øvelse.

Kobling til FN’s Børnekonvention og FN’s verdensmål
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. FN’s verdensmål har stærke tråde ind i denne konvention, og dette materiale berører derfor både:

 • Børns ret til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination (artikel 2 i Børnekonventionen).
 • Ligestilling mellem kønnene og styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder (verdensmål 5).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.