Ligeværd og lighed

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Vær opmærksom på, hvor rummelig klassen er. Hvis der er snævre normer for, hvordan man ‘skal være’ for at passe ind i fællesskabet, kan det være meget sårbart at tale om fx diskrimination. Husk at sætte tydelige rammer for, hvordan I taler sammen, så alle kan være trygge. Overvej, om det er trygt for alle at gennemføre øvelse 3 eller om I skal gå direkte til refleksionsspørgsmålene i øvelsen.
2-3 lektioner

Ligeværd og lighed

Gennem en række øvelser får de større elever viden om artikel 2 og 30 i FN’s Børnekonvention, som handler om minoritetsrettigheder og retten til ikke at blive diskrimineret. Du kan bruge materialet til at engagere de ældre elever i samtaler om ligeværd og lighed i forhold til deres egen hverdag.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, ligeværd, lighed, tolerance, mangfoldighed, respekt
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag, historie
 • Aktivitetstyper
 • Refleksions- og dialogøvelser, gruppearbejde, videoklip, gåde, begrebsmatch

Introduktion
Børn og unge har ret til at vokse op med lige muligheder og til at være netop dem, de er. Desværre oplever mange børn og unge i Danmark alligevel at blive udsat for diskrimination. Man kan forebygge diskrimination ved at sætte fokus på forståelse, respekt, lighed og ligeværd. Her spiller skolen en vigtig rolle. Øget fokus på lighed og ligeværd kan desuden højne den generelle trivsel i klassen, da et trygt og inkluderende fællesskab er vigtigt for at forebygge mobning.

Formål
Formålet med materialet er, at give eleverne viden om artikel 2 og 30 i FN’s Børnekonvention og desuden:

 • At eleverne får koblet artiklerne til deres hverdag og dét at være ung i dag.
 • At eleverne bliver i stand til at identificere, hvis de selv eller andre bliver udsat for diskrimination.
 • At eleverne får mod og værktøjer til at sige fra på egne og andres vegne.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om diskrimination, tolerance, mangfoldighed og normer og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I arbejder med øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:

 • Børns ret til ligestilling og beskyttelse mod diskrimination (artikel 2).
 • Børns ret til at leve i overensstemmelse med egen kultur, religion og sprog (artikel 30).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.