At tale, tænke og tro

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
1-2 lektioner

At tale, tænke og tro

Gennem en række øvelser introduceres eleverne til artikel 13 og 14 i FN’s Børnekonvention, som dels handler om retten til at udtrykke sine meninger frit og dels om retten til at tænke og tro på det, man vil. Du kan bruge materialet til at undervise og engagere eleverne i spørgsmål om ytringsfrihed, religionsfrihed og tankefrihed.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, ytringsfrihed, tankefrihed, informationsfrihed
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag, historie, kristendomskundskab
 • Aktivitetstyper
 • Associationsleg, lydklip, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
I den offentlige debat diskuterer man ofte retten til frit at udtrykke sin mening, og for børn og unge kan særligt internettet byde på mange modstridende meninger og til tider også ubehagelige ytringer. Med dette materiale kan du sætte fokus på, hvordan retten til at tale, tænke og tro frit også indebærer et ansvar for at respektere andres holdninger og tro.

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne får indsigt i børnekonventionens artikel 13 og 14 og desuden:

 • At eleverne får idéer til, hvad de kan gøre, hvis de oplever, at andre forsøger at begrænse deres tanke og trosfrihed.
 • At eleverne bliver bevidste om konsekvenserne af deres ytringer både fysisk og online og på at tage hensyn til andres.
 • At eleverne oplever og forstår, at børn også har rettigheder.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om retten til at tale, tænke og tro frit og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:

 • Børns ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter, medmindre dette krænker andres rettigheder, national sikkerhed eller offentlig orden. Barnets ret til at søge, modtage og videregive information (artikel 13).
 • Børns ret til frit at bestemme og over sin tro. Staten skal respektere undervisning i denne tro (artikel 14).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.