Mobning digitalt

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Materialet er kun egnet til forebyggelse af digital mobning. Hvis du har mistanke om mobning i klassen, skal du i stedet sammen med dit team undersøge situationen nærmere, så I på et godt grundlag kan planlægge, hvilke konkrete tiltag, der er brug for.
2-4 lektioner

Mobning digitalt

Gennem en række øvelser får eleverne viden om digital mobning og bliver præsenteret for konkrete forslag til, hvad de kan gøre, hvis de oplever eller er vidner til mobning online.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse, relationer og følelser, mobning
 • Fag
 • Dansk, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
 • Aktivitetstyper
 • Walk and talk, case-arbejde, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Børns sociale liv er en kompleks blanding af det fysiske og det digitale. Digitalt samvær spiller en afgørende rolle, og mange børn og unge betragter digitalt samvær for at være lige så betydningsfuldt som fysisk samvær. Derfor påvirkes deres trivsel i lige så høj grad, når konflikter finder sted online, som når det sker i frikvarteret. Materialet sætter elevernes trivsel i centrum, og øvelserne gør, at eleverne arbejder reflekteret med den voksende betydning af det digitale sociale liv.

Formål
Formålet med materialet er at forebygge digital mobning og give eleverne handlemuligheder i tilfælde af digital mobning.  
Formålet med materialet er:  

 • At eleverne bliver bedre til at genkende, tage afstand fra og i stand til at bekæmpe digital mobning.
 • At eleverne kan forholde sig kritisk til skolens antimobbestrategi.


 

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om digital mobning og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge. 

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.