Online kommunikation

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
1-2 lektioner

Online kommunikation

Gennem en række øvelser trænes eleverne i, hvordan man snakker sammen på nettet på en god og ordentlig måde. 

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse, relationer og følelser
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Rollespil, refleksions- og dialogøvelser, gruppearbejde

Introduktion
Med materialet arbejder eleverne med at fremme den gode tone på nettet og med en mobbefri kultur. Eleverne får forståelse for, hvordan online konflikter kan opstå, hvordan man kommunikerer hensynsfuldt på nettet, og så arbejder de med at opbygge handlekompetencer til at sige fra 

Formål
Formålet med materialet er, at eleverne bliver bevidste om sprogbrug i digitale sammenhænge og bliver i stand til at sige fra på en hensigtsmæssig måde, når de oplever grimt og hårdt sprog på nettet. Eleverne arbejder desuden med: 

 • At kunne begå sig og gennemskue kommunikationsforholdene på nettet 
 • At blive bevidste om mulige konsekvenser af forskellige typer adfærd på nettet 
 • At tilegne sig viden om sprogets muligheder og begrænsninger på nettet 
 • At blive aktive i at forholde sig til og formulere regler for godt samvær både i almindelighed og på nettet 
 • At få kompetencer og redskaber til at kunne bruge digitale medier på en god og tryg måde 

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om elevernes sprogbrug på nettet og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge.  

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:  

 • Børns ret til beskyttelse mod vold, mobning og mishandling (artikel 19).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.