ReloadMe

Vigtig viden

Vigtig viden

Om denne side
+10 lektioner

ReloadMe

Gennem en række øvelser får eleverne kendskab til balancen mellem søvn og digitale vaner, samt til vigtigheden ved at få nok søvn til at kunne trives både mentalt og socialt. 

Gå til materialet
 • Klassetrin
 • 7.-9. klasse + ungdomsuddannelser
 • Temaord
 • Børns digitale liv, digital dannelse
 • Fag
 • Dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, biologi
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, læsning, case-arbejde, paneldebat, brevkasse, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Et bredt kig på unges sovevaner viser, at unge i dag sover en time mindre i gennemsnit end unge gjorde for bare 30 år siden, og at 70% af de 15-årige oplever træthed om morgenen flere gange om ugen.  Materialet sætter fokus på den gode balance mellem digitale vaner og søvn, så unge får bedre mulighed for at trives mentalt og have overskud til de nære fællesskaber.  

Formål
Formålet med materialet er at give anledning til refleksion og konstruktiv debat om, hvordan unge kan få en god balance i deres liv, så de både får opfyldt deres sociale behov, deres behov for afslapning samt deres fysiologiske behov for søvn. Formålet med materialet er desuden:  

 • At eleverne bliver bevidste om vigtigheden af søvn og gør sig erfaringer med, hvad det betyder for dem at sove mere.   
 • At de voksne omkring eleverne får blik for, at digitale fællesskaber også kan være positive fællesskaber med lige så stor værdi som andre fællesskaber.  
 • At eleverne reflekterer over, hvorfor det nogle gange kan være svært at sove. 
 • At eleverne får mulighed for at øve sig i at se sig selv udefra, fx ved at tale med voksne, der ikke fordømmer og moraliserer, men er nysgerrige i forhold til, hvordan eleverne bruger deres tid.   

Materialets opbygning
Materialet består af en bred vifte af øvelser, som kan bruges i forskellige fag og sammensættes efter behov. Øvelserne har forskellig længde og er beskrevet enkeltvis, så forløbet kan skrues sammen alt efter, hvilke øvelser, du vurderer, giver mening for jer.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:   

 • Børns ret til hvile og fritid (artikel 31).

Baggrund for materialet
ReloadMe er udviklet i et samarbejde mellem Just Human og Red Barnet og er støttet af Sundhedsstyrelsen og Nordea-fonden.