Ingen må slå

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Materialet omhandler retten til ikke at opleve eller udsættes for fysisk og psykisk vold. Husk, at du ikke skal være ekspert, men en tryg voksen, der kan hjælpe, hvis en elev har brug for det. Stil dig derfor til rådighed for eleverne og vis, at man godt kan tale om dette vigtige emne. Vær opmærksom på din skærpede underretningspligt.
1-2 lektioner

Ingen må slå

Gennem en række øvelser skal de yngste elever forholde sig til Børnekonventionens artikel 19, der handler om børns ret til beskyttelse mod vold. Du kan bruge materialet til at undervise i og åbne samtalen om børns ret til at leve et liv uden vold. Materialet er baseret på uddrag fra materialet Stærke Sammen til indskolingen, der handler om at forebygge vold og overgreb mod børn.

Start materialet
 • Klassetrin
 • 1.-3. klasse
 • Temaord
 • Børns rettigheder, FN’s Børnekonvention, beskyttelse, vold og overgreb
 • Fag
 • Dansk
 • Aktivitetstyper
 • Animationsfilm, quiz, bevægelse, lydklip, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
FN’s Børnekonvention slår fast, at børn har ret til at blive beskyttet mod vold og mishandling. Det er vigtigt, at børn ved, hvad vold er, og at det fx aldrig er okay, at voksne slår børn. Børn skal kende deres rettigheder og handlemuligheder, så de har mulighed for at sige fra og bede om hjælp, hvis de bliver udsat for vold eller andre former for krænkelser og overgreb.

Formål
Formålet med ‘Ingen må slå’ er at oplyse de mindste elever om retten til at leve et trygt liv uden vold og desuden:

 • At eleverne ved, at det er ulovligt at udøve vold mod andre mennesker.
 • At eleverne ved, at det er de voksnes ansvar at beskytte børn mod vold.
 • At eleverne ved, at de har ret til at få hjælp, hvis de har været udsat for vold.
 • At eleverne ved, hvor de kan få hjælp, hvis de har været udsat for vold, og hvad de kan gøre, hvis de oplever at andre er udsat for vold.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, fire øvelser om hvad vold er, hvorfor det er ulovligt, og hvor man kan få hjælp og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at I gennemfører øvelserne i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettighed:

 • Børns ret til beskyttelse mod alle former for mishandling begået af forældre eller andre (artikel 19).

Baggrund for materialet 
Vold er et tabuiseret emne og undersøgelser viser, at de fleste ikke kender til problemets omfang. Materialet prøver at åbne tabuet op og skabe plads til dialog om vold, hvorfor det er ulovligt, og hvordan man kan få hjælp.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.