Sult – Når mennesker mangler mad

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb Det kan være en god idé at understrege, at selvom vi i Danmark ikke er i risikozonen for sultkatastrofer, er det alligevel er vigtigt at kende til, fordi sult er et livsvilkår for mange mennesker verden over.
Arbejdsark til print

Arbejdsark til print

2 lektioner

Sult – Når mennesker mangler mad

Gennem en række øvelser bliver eleverne klogere på, hvordan sult for mange mennesker rundt i verden er et livsvilkår.   

Start materialet
 • Klassetrin
 • 7.-10. klasse
 • Temaord
 • Børn i verden, levevilkår og levemåder, krig og katastrofer
 • Fag
 • Dansk, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, geografi, historie
 • Aktivitetstyper
 • Videoklip, refleksions- og dialogøvelser, kampagne

Introduktion
Sult er et vilkår for mange børn og voksne rundt om i verden. Dette materiale handler om, hvad sult er, hvordan sultkatastrofer kan forebygges, og hvordan man kan hjælpe de børn og voksne, som lever med sult inde på livet. Eleverne får også indsigt i klimaforandringers betydning, når det kommer til sultkatastrofer.

Formål
Formålet med med materialet er, at eleverne får indblik i, hvad sult er, og hvad konsekvenserne er. Desuden er formålet:

 • At eleverne kan se sammenhængen mellem menneskers levevilkår og aktuelle konflikter og (natur)katastrofer.
 • At eleverne bliver i stand til at tale om konsekvenserne af sult for børn og familier.
 • At eleverne får kendskab til børn og unges rettigheder, og hvordan sundhed kan påvirkes af de levevilkår, man lever under.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre øvelser om sult og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:

 • Børns ret til liv – staten skal sikre barnets overlevelse og udvikling (artikel 6).
 • Børns ret til sundhedsydelser og lægehjælp (artikel 24).
 • Børns ret til en levestandard, der blandt andet sikrer fysisk og psykisk udvikling (artikel 27).

Baggrund for materialet
Sult er desværre et vilkår for mange børn og voksne i verden, og derfor kan billeder og nyheder om sultkatastrofer til tider også fylde i medierne. Elever kan have behov for redskaber til at samtale og tackle nyheder om sultkatastrofer rundt i verden, og her er dette materiale oplagt. Materialet kan også bruges til at skabe forståelse for konsekvenserne af klimaforandringer.

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.