Indsatser Stærke Sammen

STÆRKE SAMMEN

Stærke Sammen er en indsats, der dels består af materialer målrettet børn i henholdsvis dagtilbud, indskoling og mellemtrin, og dels af videoer og podcasts målrettet fagpersoner.

Det er lovpligtigt for danske kommuner at have en opdateret beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn. Alligevel viser en undersøgelse fra Red Barnet, at omkring en tredjedel af landets kommuner ikke har det. Det er ikke godt nok! 

Fagpersoner skal have viden og redskaber, hvis der opstår en mistanke om en fysisk eller digital krænkelse af et barn. Der sker bl.a. gennem børnenes kendskab til egne rettigheder, og at de bliver støttet, så de tager fat i en voksen, hvis de oplever overgreb mod dem selv eller andre. 

Få inspiration til arbejdet med at skabe en stærk kultur mod vold og overgreb ved at kigge på vores Stærke Sammen-materialer nederst på denne side. Med undervisningsmaterialerne bliver børnene klogere på temaer som egne grænser, tryghed, følelser og fællesskab, og gennem indsatsen opbygges børnenes resiliens og robusthed. Alt sammen med det formål at forebygge vold og overgreb på børn.    


Legens rolle i Stærke Sammen

Leg er et helt centralt element i Stærke Sammen. Leg kan bidrage til at styrke samhørigheden i en gruppe og skabe et sjovt, trygt og inkluderende fællesskab. Netop derfor indeholder undervisningsmaterialerne i Stærke Sammen masser af forskelligartede legebaserede aktiviteter.

Derudover giver de legebaserede aktiviteter børnene mulighed for at gøre sig nye erfaringer med samarbejde, tillid og omsorg, og det kan være med til at fremme børnenes opmærksomheds- og koncentrationsevne.

Mange af legeaktiviteterne har det til fælles, at de fokuserer på her og nu, vægter samarbejde højere end konkurrence, er simple og har en tydelig struktur. Leg er med andre ord afgørende, hvis man vil støtte børns udvikling - særligt for børn i udsatte positioner.

Stærke Sammen er oprindeligt udviklet til mellemtrinnet, men takket være Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler samt driftstilskud fra Socialstyrelsen, har vi i Red Barnet kunne skabe to nye versioner til henholdsvis dagtilbud og indskoling, så også de 3-9-årige børn kan få glæde af materialet.  


Lyt til podcasten 'Legens Univers'
I vores podcast kan du blive blive klogere på, hvilken betydning godt faciliterede lege har for børn.
Her for du også konkrete råd til, hvordan man som fagperson kan bruge leg i sit arbejde. 

Lyt til Legens Univers hos iTunes
Lyt til Legens Univers hos Spotify

Planlægning af et forløb med Stærke Sammen
Når du planlægger arbejdet med Stærke Sammen, er det en god idé, hvis du på forhånd har tænkt over og drøftet med kollegaer, hvordan I vil gribe eventuelle reaktioner fra børnene an. Undervejs i arbejdet med materialet, og særligt i arbejdet med temaerne vold og seksuelle overgreb, kan nogle børn eller elever nemlig blive følelsesmæssigt berørte. Drøft derfor gerne på forhånd:  

  • Hvordan vil I håndtere en situation, hvor et barn deler egne personlige erfaringer med et svært emne i gruppen? 
  • Hvad vil I gøre, hvis et barn bliver følelsesmæssigt berørt? 
  • Hvilke muligheder er der eksempelvis for at gå fra med et barn, hvis barnet bliver ked af det eller oprevet? 
  • Hvordan sikrer I, at I har tid til at tale med et barn, hvis barnet henvender sig til jer efter arbejdet med materialet, og hvordan kan I støtte barnet i at få den fornødne hjælp? 
  • Hvordan vil I forklare et barn, hvad der sker, når barnet fortæller en voksen om personlige erfaringer med vold eller seksuelle overgreb? 


Du kan med fordel også se videoguiden til fagpersoner nedenfor, inden du går i gang med at arbejde med Stærke Sammen.

Alle Red Barnets materialer målrettet børn i skoler og dagtilbud bygger på tre grundlæggende principper: trygt, sjovt og inkluderende. De legebaserede aktiviteter og øvelser i Stærke Sammen følger også disse principper - Se videoen nedenfor for at blive klogere på, hvad principperne konkret indebærer.