Dig, mig, fælles i leg

Vigtig viden

Vigtig viden

Om dette forløb På mellemtrinnet er der ofte stadig god legeenergi, når eleverne får lov til at lege. Det er vigtigt at holde fast i de gode legeoplevelser, så eleverne bliver ved med at synes, det er sjovt. I slutningen af mellemtrinnet bliver eleverne meget opmærksomme på sig selv, og de kan hurtigt føle sig udsatte. Derfor er det en god idé at lege lege, hvor ingen risikerer at blive udstillet. Sørg også på mellemtrinnet for, at der er plads og tid til at hjælpe undervejs.
1-2 lektioner

Dig, mig, fælles i leg

Gennem en række trivselsfremmende øvelser arbejder eleverne med klassens fællesskab. Leg er med til at skabe et fælles bånd, hvor de ydre rammer kommer i baggrunden, og muligheden for at komme tættere på hinanden i fællesskabet opstår. 

Start materialet
 • Klassetrin
 • 4.-6. klasse
 • Temaord
 • Børns trivsel og fællesskaber, leg og bevægelse
 • Fag
 • Dansk, idræt
 • Aktivitetstyper
 • Leg, bevægelse, refleksions- og dialogøvelser

Introduktion
Det er vigtigt at sikre, at børn på mellemtrinnet udvikler alsidige legekompetencer, og at der generelt set er god tid til leg. Leg er nemlig med til at understøtte fællesskabet i klassen. Når vi er optagede af leg, tænker vi ikke på alt det, der sker omkring os. Derfor er det også et rigtig godt sted at styrke fællesskabet, fordi legen er med til at skabe et fælles bånd, eller i hvert fald en fælles oplevelse eller et fælles grin. Med materialet sættes elevernes fællesskab i centrum, og der er mulighed for at dyrke børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske forskelligartede aktiviteter og lege. 

Formål
Formålet med materialet er først og fremmest at styrke fællesskabet i klassen. Formålet er desuden:  

 • At eleverne kan grine og have det sjovt sammen.
 • At eleverne træner at mærke egne og andres grænser.
 • At eleverne øver sig i at lytte til hinanden.
 • At eleverne får en god fælles oplevelse.

Materialets opbygning
Materialet består af en velkomst, grundviden, tre legebaserede øvelser om fællesskab og trivsel og til slut en opsamling. Vi opfordrer til, at øvelserne udføres i kronologisk rækkefølge.

Kobling til FN’s Børnekonvention
Alle Red Barnets materialer bygger på FN’s Børnekonvention. Dette materiale berører særligt følgende rettigheder:   

 • Børns ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter (artikel 31). 
 • Børns ret til at blive hørt og taget alvorligt i emner og forhold, der vedrører deres liv (artikel 12).

Vigtig viden
Husk at orientere dig i ’vigtig viden’, når du forbereder dig. Her vil du nemlig blive gjort opmærksom på, om der skal bruges særlige remedier til en øvelse, eller om der er noget særligt, som du bør være opmærksom på.