Sæt fokus på børns trivsel, rettigheder og fællesskaber

Her finder du dialog- og legebaserede materialer, indsatser til forebyggelse og bekæmpelse af mistrivsel, mobning og ensomhed, årlige events målrettet skoler og dagtilbud, samt viden og redskaber til dit arbejde med børn og unge.  

Pige leger med bold
Unge samlet med hænderne oven på hinanden

Skal din skole også med til Trivselsdagen 2024?

Vær med fredag den 1. marts 2024, når Red Barnet sammen med skoler i hele landet sætter fokus på trivsel med involverende aktiviteter og dialogskabende materialer. Temaet i år er ‘Spil og bevægelse’.

Inspiration
Barn i glaskuppel omringet af syv børn

Beskyt børn mod overgreb

Børn skal støttes, så de tør tage fat i en voksen, hvis de bliver udsat for overgreb. Få viden og redskaber til at kunne håndtere mistanke om overgreb med Red Barnets indsats Stærke Sammen. 

Se alle vores materialer inden for DE FIRE TEMAER

Børn i verden

Det går værst ud over børnene, når krig, jordskælv eller andre katastrofer rundt om i verden rammer. I materialerne får eleverne viden om emner som eksempelvis krig og sult, og ikke mindst konsekvenserne heraf. 

Børn i verden

Børns rettigheder

Det er afgørende, at børn og unge kender deres rettigheder! I materialerne bliver eleverne klogere på FN's Børnekonvention og hvad rettigheder konkret betyder for deres egen og andre børn og unges hverdag. 

Børns rettigheder

Børns digitale liv

Nettet er en del af de fleste børn og unges hverdag - på godt og ondt. Med materialerne kan du klæde dine elever på til at færdes sikkert online. 

Børns digitale liv

Børns trivsel og fællesskaber

Trygge fællesskaber er afgørende for at kunne trives. Med materialerne kan du være med til at styrke elevernes fællesskab gennem legebaserede aktiviteter. 

Børns trivsel og fællesskaber

Nyt fra Red Barnet Skole og Dagtilbud