Tal om konflikten i Gazastriben og Israel i skolen
Nyheder

Tal om konflikten i Gazastriben og Israel i skolen

Det kan skabe stor utryghed og svære følelser hos børn, når de ser og hører om konflikten i Israel og Gazastriben. Både TV og sociale medier svømmer over med voldsomme billeder og videoer, hårde angreb og ord. Nogle børn i Danmark har familie, der er direkte berørt af konflikten. Andre kender den kun fra medierne. Derfor er det vigtigt at få taget dialogen med børn i øjenhøjde, selvom det kan være svært.

Red Barnet har samlet udvalgte undervisningsmaterialer og syv gode råd, som du med fordel kan bruge i din hverdag med børnene, og som didaktisk og pædagogisk kan imødekomme nogle af de bekymringer og tanker om konflikten, der lige nu fylder hos mange børn og unge.

Alle materialerne er velegnede til at tage den svære og nuancerede samtale med børnene, så de oplever, at der bliver lyttet og de får mulighed for at give udtryk for deres følelser og bekymringer. 

Med udgangspunkt i materialerne er det muligt at beskæftige sig med problematikker som:  

  • Fjendebilleder, forskellighed og fællesskaber 
  • Misinformation og kildekritik 
  • Krige og katastrofer set fra et børneperspektiv


Medier og information (udskoling)
På sociale medier florerer en masse voldsomme videoklip og billeder fra den aktuelle konflikt, og det kan være vanskeligt for både børn og voksne at hitte rede i den konstante nyhedsstrøm. Med materialet ’Medier og information’ kan du facilitere en overordnet snak om kildekritik og brug af forskellige typer medier til at tilegne sig ny viden.

At tænke, tale og tro (mellemtrin)
Måske du oplever, at der er mange forskellige synspunkter og bekymringer i klassen omkring den aktuelle konflikt, og måske eleverne får mange forskellige ting at vide derhjemme. Både børn og voksne har ret til at udtrykke deres meninger frit, og til at tænke og tro på det, de vil. Med retten til at sige sin mening følger dog også ansvaret for ikke såre andre. Med dette materiale kan du sætte et overordnet fokus på, hvorfor det er vigtigt at respektere andres ret til frit at tænke, tale og tro. 

Forskellige sammen (indskoling, mellemtrin)
En klasse er et fællesskab med mange forskellige børn. Alle børn kommer fra forskellige familier, lever på forskellige måder og oplever verden forskelligt – og det kan være en god ting. Med materialet ’Forskellige Sammen’ sættes der fokus på styrkerne ved forskellighed. Materialet er målrettet klasser med ét eller flere børn, der har været på flugt, men materialet kan også bruges i klasser, hvor du ud over at øge elevernes viden om flugt, også gerne vil styrke fællesskabet og give eleverne blik for styrkerne ved forskellighed.  

Når katastrofen rammer (indskoling)
Når katastrofer, konflikter eller krige rammer rundt om i verden, kan det være vanskeligt at afgøre, hvordan man bedst besvarer indskolingselevers spørgsmål om det frygtelige, der sker. Forskning viser dog, at det at tale med børn om krig og katastrofer på en afbalanceret måde kan have flere gavnlige effekter hos børn og kan reducere uro. Med materialet får eleverne forståelse for levevilkår, som er markant anderledes end deres egne.  

7 gode råd - sådan taler du med dine elever

Børn påvirkes af det, de ser og hører, og de kan have mange spørgsmål, når de ser voldsomme videoer af f.eks. bombede bygninger og indslag, der omtaler børn, der er blevet dræbt. Her giver Red Barnet syv gode råd til, hvordan du som fagperson kan tale med dine elever om den voldsomme konflikt og de mange videoer og billeder, der florerer online. 

1. Lyt til elevernes bekymringer 
Det er vigtigt at tale med eleverne om, hvad de har set og hørt om konflikten. Undersøg, hvad de er optaget af, så du kan tale med dem om det. På sociale medier florerer der mange voldsomme videoer fra aktuelle konflikter. Spørg ind til, hvad eleverne har set og hjælp dem med at sætte ord på deres oplevelser og med at være kildekritiske. Hvis du ikke kan svare på en elevs spørgsmål eller undren, kan du undersøge sagen og vende tilbage - Det er også okay at sige ”det ved jeg ikke”. Det vigtigste er, at barnet får mulighed for at dele sin oplevelse med en voksen, der lytter. 

2. Anerkend elevernes følelser og hjælp med relevant information 
Anerkend, hvis eleverne er bange og fortæl, at det er helt forståeligt. Forklar, at det er en voldsom konflikt, selvom det ikke foregår i Danmark. Spørger de yngre elever ind til, hvad konflikten handler om, så forklar overordnet, at der er tale om to stridende parter, som ikke kan blive enige om, hvem der har ret til at bo og bestemme over et bestemt område. De ældre elever kan du med fordel henvise til DR’s UltraNyt eller denne DR Explainer målrettet udskolingen. 

3. Hav ekstra opmærksomhed på elever, der har forskelligt tilhørsforhold 
I nogle klasser vil der sidde elever, som er personligt berørt af konflikten. Vær opmærksom på, hvordan de elever har det, hvordan de bliver behandlet i klassen og hvordan det påvirker dynamikkerne i klassen. Tal med klassen om, at denne konflikt påvirker en masse uskyldige civile, som ikke har noget at gøre med de mange angreb, som udspiller sig lige nu. Hvis du oplever, at en elev har det særligt dårligt og har brug for ekstra støtte, bør du drøfte det med din leder og evt. underrette børne-familieafdelingen i din kommune. Det kan for eksempel være børn, hvor der har været dødsfald blandt familiemedlemmer i konfliktområdet eller børn, der oplever trusler og chikane i forbindelse med konflikten.  

4. Vær opmærksom på legene i frikvartererne og spørg ind til aktiviteter på nettet 
Bliver der leget krigslege i skolegården? Er der meget tale om ”de gode” og ”de onde”? Bliver de ældste elever eksponeret for indhold på nettet, som deler hadske opslag mod en af parterne i konflikten? Tal særligt med de ældre elever om, hvad de har set på sociale medier. Tal med eleverne om ikke at dele billeder, videoer eller andet voldsomt indhold, og hvorfor det kan være en god idé ikke at se videoer og billeder med voldsomt indhold. Vær opmærksom på, at situationen lige nu kan give anledning til polarisering og ekskluderende fællesskaber.  

5. Støt elever i kildekritik 
Informationer og holdninger til konflikten florerer i stor stil på sociale medier i form af memes, videoer, artikler og fotos. Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår man støder på overdrivelser eller misinformation. På mellemtrinnet og i udskolingen kan I bruge det som anledning til at tale generelt om kildekritik: Hvor får man de mest troværdige nyheder? Og hvordan vurderer man om en kilde er troværdig?  

6. Informér forældrene 
Når der arbejdes med krig og konflikt i skolen, er det en god idé at orientere forældre om, hvorfor man arbejder med temaet samt, hvad I taler om. Hvis det fylder i klassen og blandt børnene, er det vigtigt, at forældrene får det at vide. Der kan være stor forskel på, hvordan og hvor meget konflikten fylder i det enkelte hjem, og nogle forældre kan også være meget i tvivl om, hvordan de skal tale med deres børn om emnet.   

7. Hold fast i hverdagen 
Selvom konflikten fylder overalt i medierne, er det vigtigt at holde fast i den tryghed, som hverdagen i skolen giver børn og unge. Ved at fortsætte jeres undervisning og aktiviteter viser I eleverne med jeres handlinger, at de ikke er i fare. For de elever, som er særligt berørte af konflikten, kan skoledagen med dens rutiner være et vigtigt pusterum.