VORES VERDENSMÅL

- RET TIL FREMTIDEN

Screengrab: Meisterstück

Fokusord

Børn, Verdensmål, børns rettigheder

VORES VERDENSMÅL

https://skole.redbarnet.dk/boerns-rettigheder/verdensmaal-mellemtrin/
Til underviseren

Antal lektioner

2-6

Målgruppe

Mellemtrin

Typer af aktiviteter

Klassediskussioner, se film, tegne, skrive, selv lave film

I skal bruge

Smartboard, papir, tablet eller telefon

Kort præsentation

Verdensmålene er vigtige for verden og noget vi alle skal arbejde med. Der er dog stadigvæk mange mennesker (både børn og voksne), som ikke rigtig kender målene. Derfor har Red Barnet valgt at sætte fokus på Verdensmålene i år. Materialet skal give børn et indblik i de udfordringer verden står overfor, give dem håb for at de voksne arbejder på løsninger og samtidig give dem egne løsningsmuligheder og en bevidsthed om, at de ved at engagere sig også selv har indflydelse på, at  målene nås

På TV og på sociale medier kan børn ikke undgå at høre om verdens globale problemer, om flygtningekriser, fattigdom, sult, global opvarmning osv. Det kan skabe utryghed hos børn, og samtidig en usikkerhed i forhold til, om verden overhovedet er i stand til at ændre kurs. Vi må ikke efterlade børnene med tvivl, frygt og magtesløshed, men give dem en følelse af, at de og andre rent faktisk kan gøre noget. Formålet er at inspirere børnene til at finde måder, hvor de kan bidrage til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning.    

Verdensmål og børns rettigheder går hånd i hånd. Og materialet skal være med til at understøtte bevidstheden om, at man ved at støtte Verdensmål også styrker børns rettigheder.

Fælles mål

I kan bruge materialet i dansk, idræt, billedkunst og understøttende undervisning 

Læs mere om de tilknyttede kernekompetencer i undervisningsvejledningen. 

Undervisningsvejledning

Verdensmål - Ret til fremtiden

I 2015 blev verdens ledere, på et møde i New York, enige om, at Verden skal nå 17 mål inden 2030. Det er de mål, der hedder Verdensmål. Målene skal sørge for en bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.  

Det er 17 Verdensmål med 169 delmål. 

De 17 mål handler om: helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, at mennesker og lande skal være mere lige, at sikre gode skoler og uddannelser for alle, at sørge for at alle kan være sunde, at sørge for mere fred og sikkerhed og at beskytte planeten. Her kan du se alle 17 verdensmål.

De 17 verdensmål

Red Barnets fire Verdensmål

Her i Red Barnet har vi fokus på verdens børn, så derfor har vi udvalgt 4 mål, som vi særligt vil arbejde for lykkes. De Verdensmål vi har valgt er: 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse 

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene 

Mål 10: Mindre ulighed  

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.   

Derfor bliver det også de 4 mål, du skal lære ekstra meget om nu.

Børns rettigheder og Verdensmål går hånd i hånd. Når man støtter Verdensmål, støtter man også børns rettigheder. Børns rettigheder er skrevet ned i noget, der hedder en børnekonvention. Du kan se en læsevenlig udgave af børnekonventionen her. Tal om i klassen, hvordan I kan se, at børns rettigheder og Verdensmål hænger sammen. 

Her kan du se Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding fortælle, hvorfor han synes, Verdensmålene er vigtige.

">

Hvordan har Verden det?

Nogle mennesker synes, at det går rigtig dårligt i verden. Andre mennesker synes, at verden er bedre end nogen sinde. Hvad synes du? 

Verden har det faktisk meget bedre i dag end for 10 år siden. Det er kun, når vi taler om miljø og forurening, at det går dårligere. 

Her kan du se, hvor mange mennesker vi er i verden, hvor længe vi i gennemsnit lever, hvor mange børn vi får, hvordan det går med at sikre, at børn ikke dør, og hvor mange der er fattige. Tallene er fra 1960 og 2015.

 

 

Befolkning

år 1960

3 milliarder 

år 2015

7 milliarder 

Gennemsnitslevealder 

50 år 

70 år 

Antal børn per kvinde 

5 børn 

2,4 børn 

Børnedødelighed 

18 % 

4,3 % 

Ekstrem fattigdom 

Cirka 60 % 

Cirka 10 % 

Kilde: Verdensbanken

Diskuter i klassen:

Hvordan har tallene ændret sig fra 1960-2015

Hvorfor tror du, at verden på de her områder, har forbedret sig på de 55 år?

Her kan du se de samme tal for Danmark fra 2015.

Befolkning  

5,683 millioner 

Gennemsnitslevealder 

81 år 

Antal børn per kvinde 

1,69 børn 

Børnedødelighed 

0,4 % 

Under fattigdomsgrænsen* 

4 % 

*I Danmark er dem, der defineres som fattige, selvfølgelig ikke så fattige som dem, der er ekstremt fattige i u-landene. 

Klasse opgave:

Diskuter:  

Hvordan adskiller de danske tal sig fra verdens tal? 

Hvorfor tror du tallene er anderledes?

Hvad vil det sige at være fattig i Danmark? 

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4 grafik

Dette mål handler om skole og uddannelse. Som der står i børnekonventionen har alle børn krav på at gå i skole. Men det er også vigtigt, at alle børn får en kvalitets skolegang. Det betyder selvfølgelig, at det ikke er nok at gå i skole, hvis skolen og lærerne er dårlige.  

Det går generelt meget godt fremad for dette mål. I dag går 9 ud af 10 børn i verden i skole. Men der er alligevel 63 millioner børn i verden lige nu, der ikke går i skole. I år 2000, var det 100 millioner børn, der voksede op uden skolegang. Så der er sket en forbedring 

Men selvom de fleste af verdens børn i dag går i skole, så er der stadig mange børn, der ikke får lært at læse, skrive og regne, da kvaliteten i mange skoler er for dårlig. 

I Danmark går alle børn i skole. I Danmark handler mål 4 mest om at gøre skolen bedre. 

FN har lavet en rundspørge blandt 10 millioner af mennesker fra forskellige lande i verden. De blev spurgt, hvilke mål de synes var vigtigst. Mål 4 blev valgt som det vigtigste.  

Her kan du se Ulla Tørnæs, som er minister for udviklingssamarbejde, fortælle om Verdensmålene, og hvorfor hun synes, at mål 4 er det vigtigste.

">

Diskuter i klassen

Hvorfor tror I at mål 4, der handler om kvalitetsuddannelse, blev valgt som det vigtigste mål?

Hvilket mål synes I er vigtigst? 

Mål 5: Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål 5 grafik

Mål 5 handler om at skabe ligestillingen mellem kønnene. Det betyder, at man skal have de samme muligheder uanset om man er kvinde eller mand, dreng eller pige. Målet skal også sørge for, at børn ikke bliver gift væk i det, der hedder børneægteskaber. 

Der er generelt fremgang for ligestillingen, men det går langsomt. Faktisk vil det tage 90 år før vi opnår ligestilling, hvis vi forttter med den fart, vi har nu. I dag begynder næsten lige så mange piger som drenge i skole. Men der er fortsat stor forskel på, hvor længe piger og drenge får lov til at forsætte i skolen. Der er også stor forskel på, hvor mange kvinder og mænd, der er i politik og i lederstillinger.  

Kvinder tjener også mindre end mænd, også selvom de udfører det samme arbejde som manden, og det gælder for næsten alle lande i verden. Kvinder bruger 3 gange så meget tid på arbejdet i hjemmet (som er ubetalt) end mænd. Der er faktisk intet land i verden, der har opnået fuldstændig ligestilling.  

Hvad betyder det, når der ikke er ligestilling?

Hvordan synes du, ligestillingen kan forbedres i Danmark?

Mål 10: Mindre Ulighed

Verdensmål 10 grafik

Mål 10 handler om den store ulighed der er i verden. Der er både ulighed mellem landene og ulighed inden for et lands grænser. Og det skal mål 10 lave om på.  

Der er en undersøgelse, der viser, at 1 % af jordens befolkning ejer 50% af verdens formuer. Det vil sige, at den anden 50 % af jordens rigdomme tilhører 99% af befolkningen.  

Dine chancer for at klare dig godt i livet afhænger af: hvornår du er født, hvor du er født og hvem dine forældre er. Også i Danmark har det betydning for dit liv, hvor meget dine forældre tjener, og hvad de har af uddannelse, men betydningen er mindre end i mange andre lande.  

Hvad tror du, der skal til, for at vi kan mindske ulighed i Danmark?

Hvad kan vi gøre for at mindske ulighed imellem landende?

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmål 16 grafik

Dette mål handler om at mindske vold, sikre fred, nedbringe korruption samt at sikre, at alle mennesker bliver behandlet retfærdigt. I mange lande bliver sorte mennesker eksempelvis ikke behandlet lige så godt som hvide. I mange lande er der også korruption, og man kan ikke stole på politiet 

I Danmark er kriminaliteten generelt faldende, vi har næsten ingen korruption, og vi har det ret fredeligt.  Der ses dog en stigning på antallet af anmeldte voldsepisoder. Det kan forklares med, at flere er begyndt at anmelde det. Så det betyder ikke nødvendigvis, at der er mere vold i dag end for 10 år siden. 

Synes du, at Danmark er et trygt land at vokse på i?

Tror du, at det er realistisk, at der bliver fred i verden?

Hvad kan vi gøre for, at alle bliver behandlet retfærdigt?

Hvis du vil vide mere 

På Danmarks Statistik kan man finde tal og grafer for udviklingen i Danmark på hvert enkelt delmål for de 17 verdensmål. Du trykker blot på et verdensmål og derefter et delmål. Se Verdensmål hos Danmarks statistik. 

 FN’s egen side for verdensmålene finder du en lidt mere generel oversigt over, hvordan det går globalt. 

To børn interviewer Mette Frederiksen

Modul 2: Hvad gør politikerne?

Vi har fået en gruppe elever til at være journalister for en dag. Eleverne gik på Christiansborg og spurgte politikerne om, hvad de gør for at ændre verden, så Verdensmålene nås. Eleverne spurgte ind til de sociale mål, og hver politiker blev kun spurgt om deres holdning til et af målene. Eleverne spurgte også en skoleleder og Red Barnets generalsekretær om, hvad de gør for, at Verdensmålene nås. 

Se filmene her.

Diskuter i 2 og 2 eller i klassen 

Hvad spørger eleverne politikeren om? 

Hvad svarer politikeren? 

Synes I, det er et godt svar? 

Hvad mener politikeren, at børnene selv kan gøre? 

Tror du, at målet bliver nået inden 2030?

Opgave: 2 og 2

Hvis I skulle formulere et spørgsmål til en politiker omkring et socialt verdensmål, 
hvilket mål vil I vælge, og hvad vil I spørge om?

Tre børn interviewer politiker

Modul 3: Journalist for en dag

Nu er det jer der skal agere journalister for en dag. Med hjælp fra lommefilm.dk skal I lave jeres eget interview og filme det. Jeres lærer hjælper jer med at uploade filmen på lommefilms kampagnekanal, når det er færdig. Du kan se her, hvordan du laver filmen. 

I skal nu vælge et af de sociale verdensmål, og formulere et spørgsmål, som I gerne vil have svar på.  

 

Hvis der er mulighed for det, så prøv at få lov til at spørge jeres lokale borgmester, en lokal politiker eller lignende. Det kan også være jeres skoleleder, dine forældre eller din lærer. 

Hvis I ikke kan finde nogle voksne, der har lyst til at være med. Så lav en film, hvor I spørger hinanden, hvad I vil og kan gøre for, at Verdensmålene skal lykkedes. Og spørg også gerne om, hvad I synes om Verdensmålene. 

Spørgemodellen

Hvad gør du for at (fx at sikre god skolegang for danske børn)?

Hvad vil du gøre i fremtiden?

Hvad kan vi/jeg selv gøre?

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v