Retten til god og gratis undervisning

Fokusord

Børn, Børns rettigheder, debatindlæg

Retten til god og gratis undervisning

https://skole.redbarnet.dk/boerns-rettigheder/retten-til-god-og-gratis-undervisning-udskoling/
Til underviseren

Antal lektioner

Fra 1-2 lektioner til flere ugers fagligt arbejde fx i dansk eller engelsk.

Typer af aktiviteter

Refleksion og diskussion individuelt, i grupper og i klassen. Taleskrivning og afholdelse. Debatindlæg. Billedfremstilling – kreativ planche med børnerettigheder.

I skal bruge

Alm. skoleartikler samt A2 papir, A2 karton, saks og limstifter.

Introduktion - udskoling 

Velkommen til arbejdet med årets børnerettighedsmateriale 'BØRNS RETTIGHEDER – retten til god og gratis undervisning'. I undervisningsvejledningen finder du korte didaktiske overvejelser om, hvordan I kan arbejde med materialet i udskolingen, og hvilke kompetencer materialet berører i forhold til Fælles Mål.  

Materialet består af en elevside her på sitet, med konkrete ideer til, hvordan I kan arbejde med børns rettigheder på forskellige måder. 

Undervisningsvejledning

Børn og unge har deres egne rettigheder, som gælder over hele verden. Rettighederne står beskrevet i FN’s børnekonvention, som blev vedtaget den 20.11.1989. Hvert år markerer Red Barnet sammen med mange skoler i Danmark Børnerettighedsdagen den 20. november. Det gør vi, for at oplyse børn og unge om, at de har nogle grundlæggende rettigheder, som staten er forpligtet til at overholde. – Vi har udarbejdet forskellige ideer til, hvor I kan arbejde med børnerettighederne i jeres klasse, og vi håber, at I får nogle gode og timer sammen omkring det. – God arbejdslyst. 😊 

Modul 1

Børn og unges rettigheder - Taler

En oplagt måde at arbejde med rettigheder på er ved at forholde sig aktivt til indholdet i rettighederne. Det kan man fx gøre i en tale. I dette modul skal I både se nogle taler, skrive jeres egne taler og til slut holde talerne for hinanden. Der er altid en bestemt anledning til en tale. Hvis du klikker her, kan du læse mere om genrens kendetegn.

 Når du skriver/ holder taler, skal du være opmærksom på:  

 • Afsenders rolle: altså - hvad er din rolle i forhold til situationen?  
 • Indhold: Hvad vil du informere om/ hvad er dit budskab?  
 • Modtager: Hvem er dit publikum?  
 • Anledning: I hvilken sammenhæng holder du talen?  
 • Sprog: Hvordan skal sproget i talen være, så det passer til dit publikum? 

Opgave (mindre grupper) 

Se komiker Michael Schøts tale om børns rettigheder og lav derefter en mundtlig analyse af den i mindre grupper. 

">

I analysen skal I komme ind på disse punkter: 

 • Hvem er afsender? (hvem taler) 
 • Hvem er modtager? (hvem taler han til?)  
 • Hvad er anledningen? (hvorfor holder han talen?) 
 • Hvilke pointer, synes I, er de vigtigste? (begrund jeres svar)  
 • Hvilken type tale er det? (begrund jeres svar - se eventuelt fakta-ark
   

Opgave 2 - (fælles i klassen)  

Når I har analyseret talen, skal I diskutere den sammen med resten af klassen.  

 • Hvad synes I om talen?  
 • Lykkes Michael Schøt med sin tale? (kommer budskabet klart ud? hvorfor/ hvorfor ikke?)  

Opgave 3 - (i mindre grupper / fælles i klassen) 

Se social og indenrigsminister Astrid Krags tale og lav derefter en mundtlig analyse af den i mindre grupper. 

">

I analysen skal I komme ind på disse punkter: 

 • Hvilken type tale er det? (begrund jeres svar - se eventuelt fakta-ark 
 • Hvad vil Astrid Krag gerne sige med talen? 
 • Hvad er anledningen? (hvorfor holder hun talen?) 
 • Hvad synes I om talen?  
 • Lykkes Astrid Krag med den? (kommer budskabet klart ud? hvorfor/ hvorfor ikke?)  

Opgave 4 - (fælles i klassen) 

Sammenlign de to taler 

 • Hvilke ligheder og forskelle er der mellem de to taler? 
 • Hvilken tale kunne I bedst lide? (begrund jeres svar) 

Opgave 5 - (individuelt eller makkerpar) 

Nu skal I selv skrive en tale.  Før I skriver, kan I kan hente inspiration i Skuespiller Esben Dalgaards video med tips og tricks til taler samt i Red Barnets erhvervspraktikant Mikkels bud på en tale om børns ret til skolegang.  

">

Skriv jeres egne taler 

 • Kig på FN’s børnekonvention og udvælg en rettighed, som I synes er vigtig.   
 • Overvej hvilken type tale, det skal være? (se eventuelt fakta-ark)  
 • Skriv derefter en kort tale og øv jer på at fremføre den. - Talen skal vare 2-3 minutter. (Optag evt. på video)  
 • Hold på skift jeres taler for klassen. (Eller afspil dem, hvis de er på video.)  

Ekstraopgave  (klassen/ grupper) 

Til Red Barnets 75 års jubilæumskonference i september 2020 holdt tidligere kz-fange Joseph Vos en tale om sin barndom i kz-lejren og om tiden efter krigen, hvor Red Barnet gav ham mulighed for at komme til Danmark i en periode. 

Red Barnets 75-års jubilæumskonference 

">

Talen starter 1:18:21 min inde i videoen og varer ca.17 minutter.  

Se talen og diskuter følgende spørgsmål:  

 • Hvilken betydning har Red Barnet haft for Joseph? 
 • Hvilken indflydelse har Joseph første ophold i Danmark haft for ham? 
 • Hvad er Joseph Vos budskab?  
 • Hvilke basale rettigheder fik Joseph Vos krænket i tiden i kz-lejren? 

Modul 2

Børn har ret til...  Kreativ formidling  

Intro  

Anne Rosenskjold Nordvig er lærer, forfatter og kreativ kulturformidler. Hun har i anledning af Børnerettighedsdagen udarbejdet et forslag til, hvordan I enkelt, men effektfuldt kan arbejde med og formidle børns rettigheder. -  I kan med fordel også bruge metoden som inspiration til produkter i andre af skolens fag.  

Opgave 1 (individuelt eller makkerpar) 

Se Annes Rosenskjold Nordvigs forslag til, hvordan I kan gribe det an her: 

">
 • Lav med inspiration i Annes diy-video et kreativt produkt, hvor formidler udvalgte rettigheder fra FN’s børnekonvention, som I synes er særligt vigtige.  

Modul 3

Børn har ret til skole  Debatindlæg 

I foråret 2020 blev alle danske skoler lukket ned, fordi regeringen ville begrænse corona-smitten mest muligt. Det betød, at alle skoleelever fra den ene dag til den anden pludselig ikke kunne gå fysisk i skole, men i stedet skulle omstille sig til at blive nødundervist hjemme. Formanden for Danske Skoleelever, Esther Vyff har i den anledning skrevet et debatindlæg, hvor hun forholder sig til at børn og unge har ret til god undervisning.   

Opgave 1 (mindre grupper) 

Her kan du læse Esther Vyffs debatindlæg.  

 • Hvad kritiserer Esther Vyff i sit debatindlæg?
 • Hvilke løsninger foreslår hun? 
 • Er I enige eller uenige? (argumentér for jeres synspunkter) 
 • Hvad, synes I, er de vigtigste pointer i debatindlægget? 

Opgave 2 (individuelt/ makkerpar) 

Vælg en rettighed fra børnekonventionen, som I synes er særlig vigtig, og skriv et debatindlæg ud fra den 

Før I skriver, kan I læse mere om genren debatindlæg.  

463 mio. skolebørn har ikke adgang til fjernundervisning. Heraf 48 mio børn i udskolingen, som ikke har råd til tekniske redmidler til fjernundervisning 

(kilde: unicef.dk (u.u) 

Ekstraopgave 

Prøv eventuelt at sende nogle af jeres debatindlæg ind til den lokale avis (eller andre medier). På den måde bliver I synlige i den offentlige debat og er med til at sikre kendskabet til børn og unges rettigheder.  

Modul 4

Ajok

Save the Children – International stories in English  

Intro  

This module is in English and is based on international cases from Save the Children. There are two cases to choose from – Case A about Ibrahim in Mali and Case B about Ajok in Sudan. 

Select a case and answer the questions below 

Case A - Ibrahim 

Read about Ibrahim and answer the questions below. 

 • What impact has the circumstances in Mali had on Ibrahim and his family? 
 • What do you think about children not being able to go to school?  
 • How would you feel if you didn’t have the opportunity to receive education? 
 • What significance has Save the Children had for Ibrahim? 
 • What kind of message is Save the Children sending with this case study? 
   

Case B – Ajok 

Read about Ajok and answer the questions below. 

 • What impact has the circumstance in Sudan had for Ajok? 
 • What do you think about children being separated from their family?  
 • How would you feel if you could not see your family again? 
 • What significance has Save the Children had for Ajok? 
 • What kind of message is Save the Children sending with this case study?

Optional: 

Write a short essay from your point of view on children's right to education and present it for the class. 

Or 

Write a short speech about children's right to education and present it for the class 

For inspiration you can use the following links: 

This videoclip shows a high school student giving a speech on education. The student also introduces Barack Obama.  Barack Obama sheds light on the importance of education) 

This videoclip shows Michelle Obama giving a speech at a high school. Like Barack Obama, Michelle Obama focuses on the importance of education. 

Foto: Unsplash

Sidens adresse er nu kopieret til din udklipsholder

Du kan indsætte den ved at trykke Ctrl + v