Børnerettighedsdag 2023

Sæt spot på børns rettigheder og giv gulvet til eleverne

Tak for en fantastisk dag!

Red Barnets Børnerettighedsdag

Børnerettighedsdagen er en betydningsfuld begivenhedDagen markerer vigtigheden af, at alle børn har rettigheder uanset, hvor de befinder sig, og hvem de er. Vores mission er, at alle børn skal kende og forstå deres rettigheder, så de kan handle på dem og bruge dem aktivt i deres hverdag. 

Børnerettighedsdagen giver grundskoleelever og undervisere mulighed for at udforske og diskutere børns rettigheder i forhold til tidens store tendenser og børn og unges egen hverdag - i det nære omkring trivsel, relationer og fællesskabet. For at gøre det lettere for jer har vi samlet inspiration, som I kan bruge til at skræddersy dagen til netop jeres skole.

Rettigheder i øjenhøjde

Fra børn og unges perspektiv er der sammenhæng mellem deres liv i skolegården, klasselokalet, på børneværelset og onlineHvad enten det er i skolegården, i klassen, hjemme eller online, så er nutidens børneliv fyldt med hverdagssituationer, hvor børns rettigheder kommer i spil. Det handler om demokratisk deltagelse, børnebeskyttelse og den enkeltes rettighed i et større fællesskab.

Børn har ret til beskyttelse mod mobning, beskyttelse mod vold og krænkelser, mod at få billeder delt uden samtykke eller mod at blive mødt af skadeligt indhold. Børn har ret til at blive hørt, forstået og taget alvorligt. De har ret til at kunne udtrykke sig uden at blive mødt med had. Kort sagt: børn og unges rettigheder griber ind alle steder i deres liv, og derfor er det vigtigt, at alle kender, forstår og kan handle på børns rettigheder. Det bruger vi Børnerettighedsdagen til at markere. 

Programforslag

Vi har lavet et programforslag til jer, som I kan bruge som inspiration. Men husk, det er jeres dag! 

Samling og sæt i gang: Afsæt ca. 15 minutter. Begynd dagen med at mødes i klassen/med årgangen/hele skolen og sæt dagen i gang med fælles fodslag. Hvorfor fejrer vi Børnerettighedsdag i dag?  

Elevinddragelse: Afsæt ca. 1-1½ time. Brug Børnerettighedsdagen til at skabe plads til børn og unges stemmer! I kan bruge Red Barnets Børnebarometer til at begynde gode samtaler om børn og unges rettigheder i klassen - og I kan også sende jeres bidrag til et større kommende værk om køn, ligeværd og ligestilling.    

På sporet af børnekonventionen: Afsæt ca. 1½ time. Brug materialet ’På sporet af børnekonventionen’ som introduktion til børns rettigheder. 

Frokostpause: Fælles frokost på tværs af klasser og årgange, så dagen bliver fællesskabende.    

Dyk ned i konkrete emner: Afsæt ca. 1-2 timer. Brug tiden efter frokost på at dykke ned i specifikke emner og artikler fra børnekonventionen. Se overblikket over artikler og emner under afsnittet ’undervisningsmaterialer’ og vurdér sammen med eleverne hvilke emner, der er relevante og spændende at udforske.  

Fælles afslutning: Afsæt ca. 15-20 minutter. Rund dagen af med fælles afslutning på hele skolen. I kan måske samles i gymnastiksalen eller i skolegården til en fælles sang eller kreativ udsmykning med fokus på børns rettigheder.

Engagement og deltagelse

Barometermåling. Alle børn og unges stemmer tæller. Brug derfor Børnerettighedsdagen til at bringe elevernes stemme i spil og vær nysgerrige på elevernes mening og input. Brug Red Barnets Børnebarometer til at skabe dialog i klassen om børn og unges rettigheder. Børnebarometeret er henvendt til 4.-9. klasse.  

Gå på opdagelse i aktuel barometermåling for årets Børnerettighedsdag HER.

Til de mindste elever henviser vi til materialet 'På sporet af Børnekonventionen', som har engagerende quizzer i starten.  

Send os input til et ung-til-ung værk om køn og ligeværd. Red Barnet tager børn og unges stemmer alvorligt - også når vi udvikler nye materialer. Afsæt tid på dagen til at give alle elever mulighed for at præge og bidrage til et større ung-til-ung-værk om køn og ligeværd. Find materialet og opgaven under undervisningsmaterialet 'Køn og ligestilling' til udskoling. 

Tilmelding og planlægning

Op til Børnerettighedsdagen. Børnerettighedsdagen bør være for hele skolen. Red Barnet anbefaler, at I bruger dagen til at skabe opmærksomhed på børns rettigheder og til at understøtte fællesskabet på tværs af klasser og årgange. Inddrag eleverne undervejs i planlægningen af dagen, så de også får indflydelse på, hvordan dagen ser ud hos jer.

Tilmeld jeres skole øverst på siden, så sørger Red Barnet for, at I bliver holdt løbende informeret om materialer og tilbud vedrørende Børnerettighedsdagen. Tilmeld jer og vær med i lodtrækningen om et oplæg fra Red Barnet til fagpersoner på skolen. 

På Børnerettighedsdagen. Børnerettighedsdagen er en oplagt mulighed for at vise, at I er en skole, som tager arbejdet med børns rettigheder alvorligt. Brug vores programforslag og materialer som byggeklodser til dagen og hav blik på det store skolefællesskab på selve dagen. 

Overvej at åbne skolen op for naboer, forældre, bedsteforældre, eller hvem der har lyst til at komme, at lave en bod på torvet, stille sig ud i et indkøbscenter eller noget helt fjerde, der viser, at I har fokus på børns rettigheder.

Ny tradition på skolen?

Sæt allerede Børnerettighedsdagen næste år i jeres kalender, og gør dagen til en fast tradition for at lære eleverne om vigtigheden af rettigheder, respekt, og ligeværd. Dagen fremmer bevidsthed om børns rettigheder, styrker børn og unges stemmer og opmuntrer til aktiv deltagelse i samfundet. Dagen kan plante frø til at skabe fremtidige generationer, der værdsætter og beskytter børns rettigheder. Dagen markeres altid d. 20. november. 

Skab opmærksomhed

Del lokalt. Børn, unge, voksne, politikere – ja, faktisk alle bør kende og forstå børns rettigheder. Del derfor gerne dette skoleevent med elevernes forældre, bedsteforældre, jeres lokale politikere og aviser, så de også kan blive klogere på børns rettigheder og forstå, at de er vigtige som aldrig før i en stigende digitaliseret verden.

Del med Red Barnet. Send endelig billeder og videoer til Red Barnet på skoletjenesten@redbarnet.dk, Vi vil så gerne se, hvordan dagen ser ud hos jer og dele det med resten af Danmark, så husk tilladelser og samtykke, før I deler med os! 

Del online. Hvis I bruger jeres egne sociale medier, må I meget gerne huske at tagge Red Barnet og bruge disse tags: 

#RedBarnet #Børnerettighedsdagen #Børnsrettigheder #Altidpåbørnenesside 

Kontakt

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger om Børnerettighedsdagen 2023 for undervisere og elever? Kontakt os gerne på skoletjenesten@redbarnet.dk, så står vi klar til at hjælpe dig. 

Vi glæder os til at byde undervisere og elever fra hele Danmark velkommen til Børnerettighedsdagen 2023. Sammen kan vi skabe en tryg og positiv fremtid for vores børn! 

Vi ses den 20. november 2023!