STÆRKE SAMMEN (Mellemtrin)

Introduktion

Resiliens handler om vores indre styrke og om det stærke og trygge fællesskab – det handler om at blive STÆRKE SAMMEN.

Gennem arbejdet med STÆRKE SAMMEN kan du som fagperson være med til at styrke elever på grundskolens mellemtrin. Med læringsforløbet kan du sammen med eleverne fremme et stærkt og trygt klassefællesskab, der blandt andet er kendetegnet ved en høj grad af samhørighed, gensidig omsorg, støtte og accept af forskelligheder. Et stærkt og trygt fællesskab skaber grobund for positive relationer og er med til at styrke de enkelte elevers trivsel og alsidige udvikling.

STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb funderet på FN’s børnekonvention og udviklet i samarbejde med elever, lærere og pædagoger på baggrund af den nyeste forskning i resiliens og resiliensfremmende fællesskaber.

STÆRKE SAMMEN er forankret i Fælles Mål - læs mere.

Podcast: Legens univers
Leg er et centralt element, hvis man vil understøtte børns udvikling, måske særligt for børn i udsatte positioner. I podcasten får viden om, hvilken betydning godt faciliterede lege har for børn, samt konkrete råd til, hvordan man som fagperson kan bruge leg i dit arbejde.  

Læs mere og lyt til 'Legens Univers'

">
">
">

Modulerne

STÆRKE SAMMEN er bygget op som otte grundmoduler af cirka 90 minutters varighed samt to supplerende moduler og et skole-hjem-modul til forældrene.

Samtlige legeaktiviteter i STÆRKE SAMMEN bygger på Red Barnets principper for leg 'sjovt, trygt og inkluderende'.

Supplerende materialer

Evaluering og dokumentation

'Børns beredskab mod vold og overgreb' er et projekt, der støtter alle børn i at kende deres rettigheder, blive mere resiliente og få viden om vold og overgreb og redskaber til at handle. Samtidig er det projektets mål, at klasser og skoler skal blive bedre til at fremme resiliens og børns handlemuligheder.

Herunder kan du downloade dokumentation af tilgange, processer, best practices og erfaringer med projektet 'Børns beredskab mod vold og overgreb', som STÆRKE SAMMEN er en del af.