Indsatser Stærke Sammen – Mellemtrin
mellemtrin

Stærke Sammen

Introduktion

Stærke Sammen til mellemtrinnet er et materiale, der handler om at opbygge elevernes resiliens og skabe et stærkt og trygt fællesskab i klassen. Materialets mål er blandt andet at eleverne skal kende deres rettigheder, fx i forhold til vold og overgreb og styrke dem i at sige fra, hvis deres grænser bliver overtrådt.  

Resiliens handler om vores indre styrke og om det stærke og trygge fællesskab – det handler om at blive stærke sammen. Gennem arbejdet med materialet kan du som fagperson være med til at styrke elever på grundskolens mellemtrin. Med læringsmaterialet kan du sammen med eleverne fremme et stærkt og trygt klassefællesskab, der blandt andet er kendetegnet ved en høj grad af samhørighed, gensidig omsorg, støtte og accept af forskelligheder. Et stærkt og trygt fællesskab skaber grobund for positive relationer og er med til at styrke de enkelte elevers trivsel og alsidige udvikling. 

INDLEDNING TIL FAGPERSON

Materialet er bygget op, så der er mulighed for at understøtte det stærke, inkluderende og trygge klassefællesskab kendetegnet ved en høj grad af gensidig omsorg og støtte, et konstruktivt samarbejde og accept af forskelligheder.  

Materialet består af otte moduler af cirka 90 minutters varighed, samt to supplerende moduler og et skole-hjem-modul til forældrene. Materialet består af en række forskelligartede lege- og dialogbaserede øvelser, hvor der sættes fokus på grænser, tryghed og fællesskab, og hvor der skabes rum til at følge elevernes ytringer og inddrage eleverne i at udvikle idéer til og afprøve handlinger, der kan fremme elevernes trivsel og det sociale miljø i klassen og/eller på skolen. Særligt i det afsluttende modul er der lagt op til, at eleverne selv taler om udfordringer i klassen, på skolen eller i lokalsamfundet, som de ønsker at påvirke, eller vidensområder, de ønsker at videreformidle.  

Stærke Sammen er udviklet i samarbejde med elever, lærere og pædagoger på baggrund af den nyeste forskning i resiliens og resiliensfremmende fællesskaber. 

Stærke Sammen findes også i versioner til dagtilbud, indskoling og udskoling. Se alle versioner af Stærke Sammen.