deSHAME

undervisningsmaterialer om

digitale krænkelser og digitale sexkrænkelser

En stor del af unges liv foregår på digitale platforme, og det er derfor helt centralt, at der i skolen arbejdes med de fællesskaber, man indgår i på nettet, hvordan man behandler hinanden, og hvilke regler der er gældende. Hos Red Barnet arbejder vi med børn og unges trivsel på nettet, og vi har en helt særlig viden om digitale krænkelser og digitale sexkrænkelser.

Med Projekt deSHAME har Red Barnet udviklet undervisningsmaterialer til både mellemtrin og udskolingen med fokus på digitale krænkelser og digitale sexkrænkelser blandt unge. Materialerne er tilpasset de to trin, og de giver hver især viden og værktøjer til at forstå, genkende og sige fra over for grænseoverskridende og krænkende adfærd på nettet.

I materialet henvendt mellemtrin bruger vi konsekvent udtrykket digitale krænkelser til at beskrive en specifik form for problematisk adfærd på digitale platforme, som kan gøre brug af kønsstereotype holdninger, kropsudskamning, for eksempel i form af negative kommentarer om andres udseende, eller ufrivillig deling af nøgenbilleder. I materialet henvendt udskolingen bruges begrebet digitale sexkrænkelser. For at forebygge digitale sexkrænkelser er det centralt at arbejde med digitale krænkelser allerede på mellemtrinnet.

Materialerne er en del af Projekt deSHAME, som er et samarbejde mellem børnerettighedsorganisationerne Childnet (UK), Kek Vonal (Ungarn) og Red Barnet. Projektet handler om at forebygge digitale krænkelser og digitale sexkrænkelser blandt børn og unge.

 

Childnet

 
UCLan


Kek Vornal

Save The Children