Red Barnets Ambassadørskoler

Fokus på børns rettigheder, deltagelse og trivsel

Skriv til os på ambassadorskoler@redbarnet.dk

Hvad er en Red Barnet Ambassadørskole?

En Red Barnet Ambassadørskole har fokus på at give eleverne en tryg skolegang med plads til at udvikle sig baseret på rettighederne i FNs Børnekonvention. 

Som Ambassadørskole giver arbejder I for at eleverne undervises i børns rettigheder, og får indsigt i hvad de kan gøre og hvor de kan få hjælp, hvis egne eller andre børns rettigheder bliver overtrådt. 

Eleverne har ret til at blive hørt. Det tager en Red Barnet Ambassadørskole alvorligt, så eleverne på skolen oplever, at de får reel medindflydelse på deres hverdag. 

Læs om grundprincipperne for en Red Barnet Ambassadørskole i vores håndbog. Eller se vores flyer henvendt til forældrene på en Red Barnet Ambassadørskole.  

Demokrati og viden om ens rettigheder kommer ikke bare af sig selv. Det er noget, vi skal holde ved lige, og som vi skal lære de næste generationer, og her spiller skolen en vigtig rolle.

- Skolen på Amagerbro

"Børns rettigheder ligger som en paraply over vores undervisnings- og børnesyn og danner grundlag for vores tilgang til mødet med børnene"

- Kerteminde Byskole

Ofte stillede spørgsmål

Hvad får vi ud af at blive Ambassadørskole?

 

 • I viser elevernes forældre, at I arbejder for, at ALLE elever har ret til at være en del af et trygt fællesskab.
 • I arbejder for at børn kender deres rettigheder og lære at bruge deres stemme 
 • I kan få sparring fra Red Barnets eksperter til jeres arbejde for børns rettigheder og trivsel.

Forventninger til jer som Ambassadørskole

 

 • Jeres skole har en aktiv antimobbestrategi, som altid er opdateret og kvalificeret. Red Barnet kan give sparring til dette.
 • I udpeger kontaktpersoner og ansvarlige på skolen til at sikre kobling mellem hverdag og dét at være Ambassadørskole
 • I arbejder for, at styrke elevernes demokratiske dannelse og selvtillid
 • I bidrager med viden fra praksis fx gennem Børnebarometeret eller udvikling af materialer. 

Hvad tilbyder Red Barnet?

 

 • Praksisnær rådgivning og sparring på, hvordan I som skole kan arbejde med børns trivsel og rettigheder. 
 • Materialer og udstyr i form af bl.a. udendørsskilt, logo, balloner og plakater til skolen.
 • Mulighed for at give input til materialer og Red Barnets politiske arbejde.
 • Gratis og lettilgængelige undervisningsmaterialer og forløb på vores særlige skolehjemmeside samt viden og råd til elevernes forældre på en særskilt forældreside. 
 • Dialogværktøjet Børnebarometeret til Trivselsdagen og Børnerettighedsdagen. 
 • Nyhedsbrevet 'AmbassadørNyt' med nyt om vores seneste undervisningstilbud og kommende begivenheder.

Anbefalinger til praksis

 

 • Skab opbakning i både ledelse og personalegruppe, så arbejdet bliver en del af hverdagen 
 • Sørg for løbende og bred dialog om at være Ambassadørskole på skolen.
 • Indtænk trivsels- og rettighedsarbejdet i eksisterende mødefora og undervisning, så det understøtter jeres arbejde og hverdag. 
 • Læg Trivselsdag og Børnerettighedsdag fast ind i jeres årshjul. 
 • Fortæl elever og forældre, at I er Ambassadørskole 
 • Gør brug af Red Barnets materialer, tilbud og sparring. 

Hvem er Ambassadørskolerne?

Red Barnets ambassadørskoler repræsenterer et bredt udsnit af skoler fordelt over hele landet – hele vejen fra Hjørring i Nordjylland til Bornholm i øst. Den største skole har 1.100 elever, mens den mindste har 55 elever. Skolerne er både folkeskoler, privatskoler, friskoler og specialskoler, men den overvejende andel (67%) er folkeskoler.

Kan vi blive Ambassadørskole?

Vi har igen åbnet for tilmelding til at få flere skoler med. Hvis jeres skole gerne vil være Ambassadørskole, så send os gerne en kort mail på ambassadorskoler@redbarnet.dk, så vender vi snarest tilbage til jer.   

Materialer, forløb og skoleevents

Få sparring og ressourcer til jeres arbejde omkring trivsel, medbestemmelse, digital mobning og børnerettigheder fra Danmarks største børnerettighedsorganisation. Udover konkret sparring og rådgivning fra Red Barnets eksperter samt tilbud på oplæg, så tilbyder vi relevante og let tilgængelige undervisningsmaterialer, forløb og dialogredskaber på vores website. Alle med fokus på trivsel, rettigheder, medbestemmelse og børns digitale liv.   

Find inspiration og meget andet materiale på Red Barnets skolesite.

Eksempler på udvalgte materialer: 

DropMob, et værktøj udviklet til gøre det både nemt og sjovt at lave skolens og fritidsinstitutionens antimobbestrategi. DropMob egner sig særlig godt til at aktivere og bruge i forbindelse med eller i forlængelse af Trivselsdagen. 

Stærke sammen, et forløb til dagtilbud, indskoling og mellemtrin målrettet forebyggelse af vold og overgreb. Udskoling kommer snart!  

Fri for Mobberi, hvor I får redskaber til at skabe trygge børnefællesskaber og forebygge mobning i indskolingen.

"Trivsel er et grundlæggende fundament for en stærk landsbyordning, hvor læring og trivsel er i centrum. Vores rolle er at efterleve vores værdier og arbejde aktivt med Red Barnets redskaber"

- Østofte Landsbyordning 

"Vi har som ambassadørskole fået adgang til nogle lækre, vellavede materialer, der kan bruges i flere sammenhænge, og det giver eleverne en større bevidsthed og et større perspektiv om, hvad der sker ude i verden"

- Trongårdskolen 

Børnebarometeret

Oplev undervisningens kraft med Børnebarometeret – et dynamiske dialogredskab til at fremhæve børn og unges stemmer på en ny, berigende måde. Skab dybdegående dialoger i klassen og på tværs af klasser gennem temabaserede målinger. Eleverne besvarer spørgsmål individuelt via barometeret, hvorefter klasseværelset udforsker og diskuterer resultaterne. Fra personlig refleksion til kollektiv indsigt – en mulighed for eleverne at sammenligne deres tanker med jævnaldrende landsdækkende. Der laves nye målinger hvert år til Trivselsdag og Børnerettighedsdag. 

Du kan læse mere om Red Barnets Børnebarometer

Red Barnet lokalforeninger

Der er gode muligheder for at lave brobygning mellem skole og lokalmiljøet via Red Barnets lokalforeninger og genbrugsbutikker. Red Barnet har flere end 60 lokalforeninger i hele landet, hvor frivillige arrangerer aktiviteter og oplevelser for børn i udsatte positioner og deres familier i lokalområdet. 

Nogle ambassadørskoler og lokalforeninger samarbejder for eksempel om at fejre Trivselsdagen eller Børnerettighedsdagen. De kan fx lave en tøjindsamling på skolen, der samler ind til Red Barnets lokale genbrugsbutik. 

Her kan du se, om der er en Red Barnet lokalforening tæt på jer.  

Red Barnets historie

Fra asken af de to verdenskrige udsprang det, der i dag er verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation – Red Barnet. I Danmark opstod Red Barnet i ruinerne efter Anden Verdenskrig, hvor millioner af børn i hele Europa levede på sultegrænsen. 

Se filmen og hør vores generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, fortælle om det vigtige arbejde dengang og i dag. Filmen er produceret i anledning af Red Barnets 75-års jubilæum i 2020.  

 

I Red Barnet behandler vi dine personoplysninger dels efter den gældende EU persondataforordning og dels efter den danske persondatalov. Læs mere om dine rettigheder, vores databehandling og persondatapolitik.